FAQ

Ogled glavnih znamenitosti (Blejski grad, Blejski otok, soteska Vintgar) vam vzame en dan, za kaj več pa priporočamo, da si vzamete več dni. Na Bledu je veliko število znamenitosti, možne so številne aktivnosti, prepričala vas bo kulinarika, lahko pa si vzamete čas in kraj doživite na bolj umirjen način. Priporočamo, da si za ogled Bleda z okolico in uživanje v različnih razgledih vzamete en teden časa. Bled je tudi odlično izhodišče za raziskovanje Julijskih Alp ter ostalih slovenskih regij – za ta namen pa si je treba vzeti še najmanj dodaten teden dni časa.

Prav vsak letni čas je primeren za obisk Bleda. Odvisno je samo, kaj od vašega obiska pričakujete. Poleti je možnih največ aktivnosti, jeseni je Bled odet v čudovite barve dreves, pozimi je včasih možno občudovati Bled, pokrit s snežno odejo, možne so zimske aktivnosti, pomlad pa je tudi izjemna, saj vsak dan lahko opazujemo, kako narava zeleni in cveti. Več o letnih časih na Bledu najdete na povezavi.

Običajno so poletne temperature zraka višje od 25 °C, zimske pa so po navadi okoli 0 °C ali manj. Poleti so možne nevihte, saj Blejsko jezero leži blizu visokih gora. Pozimi se občasno pojavi megla, lahko pa tudi sneži. Točno vreme je zelo težko napovedati, saj zna biti precej muhasto. Trenutno vreme si lahko pogledate na povezavi ali na spletnih kamerah.

Seveda, okrog Blejskega jezera vodi sprehajalna pot v dolžini 6 km. Običajno sprehod traja uro in pol, lahko pa tudi več, če si vzamete čas in občudujete različne lepe razglede, ki se vam ponujajo ob poti. Pot delno vodi po asfaltu, delno pa po pesku. Podrobnosti si lahko ogledate na povezavi.

V Blejskem jezeru se je možno kopati na območju kopalnih voda, ki jih najdete na zemljevidu na povezavi. Jezerska voda je zaradi ugodnih temperatur (20 – 24 °C) primerna za kopanje predvsem v poletnem času.

Seveda, to je možno brezplačno, treba pa je upoštevati plovbni režim in vstopno-izstopne točke. Več informacij je dostopnih na povezavi.

Prenočevanje z avtodomom je možno v Kampu Bled ali na parkirišču za avtodome na Kajuhovi cesti. Parkiranje avtodomov čez dan je možno na parkirišču za avtodome na Kajuhovi cesti in na parkirišču na železniški postaji Bled Jezero.

Prtljago je možno shraniti v delovnem času naslednjih objektov:

Napitnina na Bledu ni obvezna, seveda pa bo vsak vesel, če jo bo dobil.

Na Bledu je več mest, kjer so postavljeni defibrilatorji. Lahko si jih ogledate na zemljevidu:

 

 

 

 

Triglavski narodni park nima posebnih vstopnih točk, tako da se lahko vanj vstopi kjerkoli. Več informacij o Triglavskem narodnem parku najdete tukaj.

Ne, vstopnine za vstop v Triglavski narodni park ni. Je pa treba plačati vstopnino za določene znamenitosti v samem parku.

Za nekomercialno fotografiranje in snemanje ne potrebujete nobenega dovoljenja, za komercialno fotografiranje in snemanje pa ga potrebujete:

 • na javnih površinah dovoljenje Občine Bled: izpolnite obrazec "Vloga za rabo javnih površin za oglaševanje, prirejanje razstav in prireditev ter drugo posebno rabo", ki je na tej strani, in ga pošljite na ,
 • na površinah Blejskega gradu dovoljenje Zavoda za kulturo Bled: ,
 • na površinah Blejskega otoka dovoljenje Župnije Bled: ,
 • v soteski Vintgar in drugod v Triglavskem narodnem parku dovoljenje Javnega zavoda Triglavski narodni park: https://www.tnp.si/sl/javni-zavod/soglasja-mnenja-in-predkupna-pravica-tnp/soglasja/ (le za snemanje, za fotografiranje pa le, če so posnete z drona),
 • v drugih občinah dovoljenje teh občin.

Dne 31. 12. 2020 je pričela veljati Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/947 z dne 24. maja 2019 o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov, ki sistemsko ureja zakonodajo na področju brezpilotnih zrakoplovov.

Uporabniki brezpilotnih zrakoplovov se morajo po novi zakonodaji registrirati kot operator (ne registrira se brezpilotni zrakoplov) ter opraviti usposabljanje z izpitom za odprto kategorijo, podkategoriji A1/A3, če teža brezpilotnega zrakoplova presega 250 g ali pa je teža manjša od 250 g in je na brezpilotni zrakoplov vgrajen senzor za zajem osebnih podatkov (kamera) – za slednje usposabljanje z izpitom ni zahtevano, je pa priporočljivo. Registrirati se ni potrebno le operatorjem, ki uporabljajo igračo. Klasifikacija, da gre za igračo, je navedena v navodilih ali na embalaži, po navadi je označeno s starostno skupino <14 let.

Prilagamo klasifikacijsko tabelo in zahteve za brezpilotne zrakoplove brez C oznak.
Odprta kategorija za zrakoplove brez C oznak

Usposobljenost pilota na daljavo lahko iz podkategorij A1/A3 razširijo na podkategorijo A2 odprte kategorije z opravljenim izpitom in samo treningom, podkrepljeno z izjavo (vlogo najdete tukaj). Izpit za podkategorijo A2 se opravlja v agencijskih prostorih. 

Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije z uporabo sodobne tehnologije preko spletnega portala na naslovu omogoča registracijo in usposabljanje z izpitom od doma tako fizičnim osebam kot organizacijam 24 ur na dan 7 dni v tednu 365 dni v letu. Da pa bi zadostili vsem kriterijem, ki jih zajema splošni upravni postopek, si je za verifikacijo potrebno urediti kvalificirano digitalno potrdilo, ki v elektronskem svetu potrdi istovetnost osebe, ki stopa v aplikacijo.

Kje in na kakšen način lahko pridobite kvalificirano digitalno potrdilo, lahko preberete na tej bližnjici.

Ob uporabi kvalificiranega digitalnega potrdila boste lahko stopili v spletno aplikacijo, kjer boste opravili registracijo operatorja. Ob tem bo potrebno plačilo 40 EUR. Plačilo lahko opravite preko NLB Klik ali Mbills, Monete ter s plačilnimi karticami Visa, Mastercard, Eurocard, Maestro.

Ko boste opravili registracijo operatorja, pridobite unikatno številko operatorja, ki jo je potrebno nalepit na vse vaše brezpilotne zrakoplove.
Usposabljanje za podkategoriji A1/A3 opravite znotraj aplikacije, kjer je na voljo vse gradivo, kvizi za preverjanje znanja in na koncu test. Za uspešno opravljen test potrebujete 75 % pravilnih odgovorov.

Registracijska številka operatorja se od registracijske številke pilota na daljavo loči v tem, da ima slednja vnešeni dve dodatni črki: "RP".

Za primer:
Registracija operatorja npr.: SVNAbcdefgh12345 (vašo registracijsko št. namestite na brezpilotni zrakoplov)
Usposobljenost pilota na daljavo: SVN-RP-Abcdefgh12345

Kako mora izgledati registracijska nalepka operatorja?

Izgled nalepke glede dimenzij ni posebej predpisan, je pa navedeno, da mora biti vidna s prostim očesom brez uporabe pomagal (npr. povečevalnega stekla). Univerzalna registracijska številka operatorja je sestavljena iz alfanumeričnih znakov in kot takšna mora biti prikazana na nalepki, lahko je napisana ročno ali natisnjena. Registracijsko številko se nalepi/napiše na mesto, ki ga ob nadzoru pokažete nadzorniku. Priporočamo, da je nalepljena na mestu, ki ni preveč izpostavljeno (v smislu, da se zmanjša možnost zlorabe).

Geografska območja:

Geografska območja, na katerih so operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov zaradi zagotavljanja letalske varnosti prepovedane, so:

 • v odprti kategoriji na področju, na katerem so objekti, namenjeni za stanovanje, za poslovanje ali rekreacijo (npr. stanovanjske zgradbe, stanovanjske hiše, šole, pisarne, športni objekti, parki), ali na katerem so objekti nizke gradnje, kjer so ljudje (npr. avtoceste), razen za sisteme brezpilotnih zrakoplovov do teže 500 g do višine 50 m nad tlemi (AGL) izključno podnevi in ob soglasju lastnika zemljišča, nad katerim se vrši let sistema brezpilotnega zrakoplova. O takem letu sistema brezpilotnega zrakoplova mora operator sistema brezpilotnega zrakoplova obvestiti agencijo;
 • na področju ožjih urbanih con (npr. središča mest, naselja, kraji) ob pogojih iz prejšnje alineje in ob morebitnih dodatnih pogojih, ki jih določi samoupravna lokalna skupnost, ter v obsegu, ki ga določi ta samoupravna lokalna skupnost. Prepovedi in omejitve ne veljajo v posebni kategoriji, če operator sistema brezpilotnega zrakoplova izpolni pogoje iz 5. člena Uredbe 2019/947/EU in morebitne dodatne pogoje, ki jih določi samoupravna lokalna skupnost.

Več informacij, povezanih z geografskimi območji, nadete na naslovu.

 

Uporabne bližnjice:

V kontekstu skladnosti z novo skupno EU ureditvijo lahko več informacij najdete na spletnem naslovu.

Najpogostejša vprašanja in odgovore v povezavi z novo uredbo najdete na naslovu.

Najpogostejša vprašanja in odgovore v povezavi s tehničnimi vprašanji na temo spletne aplikacije najdete na tem naslovu.

Najpogostejša vsebinska vprašanja in odgovore najdete na tem naslovu.

Za vse informacije v zvezi z droni se lahko obrnete na Javno agencijo za civilno letalstvo Republike Slovenije.

Uporaba dronov v Triglavskem narodnem parku ni dovoljena, dovoljena je le v nekaterih primerih s soglasjem upravljavca. Več informacij pod vprašanjem »JE UPORABA BREZPILOTNIH ZRAKOPLOVOV – DRONOV – V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU DOVOLJENA?« na spletni strani.

Za uporabo dronov na splošno v Sloveniji pa sledite tudi navodilom pri odgovoru na vprašanje št. 15.

Za organizacijo prireditev na različnih lokacijah skrbijo različni upravljalci teh lokacij. Za uporabo:

 • javnih prostorov Občine Bled se obrnite na Občino Bled. Izpolniti je treba obrazec »Vloga za rabo javnih površin za oglaševanje, prirejanje razstav in prireditev ter drugo posebno rabo« na tej povezavi,
 • Blejskega gradu ali Festivalne dvorane Bled se obrnite na Zavod za kulturo Bled: ,
 • Športne dvorane Bled se obrnite na Infrastrukturo Bled: ,
 • Veslaškega centra Bled se obrnite na Veslaško zvezo Slovenije: ,
 • prostorov hotelov na Bledu se obrnite na hotele,
 • Infocentra Triglavska roža Bled se obrnite na Javni zavod Triglavski narodni park: .