Javni zavod Turizem Bled

Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma, je bil ustanovljen leta 1999 z organizacijskim preoblikovanjem takratne Direkcije za turizem Bled s sprejemom Akta o preoblikovanju zavoda in pogodbo o ureditvi razmerij med ustanovitelji. Z uveljavitvijo odloka o preoblikovanju z dne 16. 10. 2021 in vpisom v sodni register dne 21. 10. 2021 se je zavod preoblikoval v Javni zavod Turizem Bled, skrajšano Turizem Bled.


Javni dokumenti:


Kontaktni podatki in splošne informacije:

Naziv: Javni zavod Turizem Bled
Naslov: Ljubljanska cesta 27, SI - 4260 Bled
Telefon: 04 578 05 00
E-pošta:
Spletna stran: http://www.bled.si
Matična številka: 1121782000
ID za DDV: SI 10544194
Transakcijski račun: IBAN SI56 0120 3600 0000 311, Banka Slovenije
Leto ustanovitve: 1999, leto preoblikovanja v javni zavod 2021
Ustanovitelj: Občina Bled
Glavna dejavnost: 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
Druge dejavnosti: 58.140 Izdajanje revij idr.periodike, 58.190 Dr.založništvo, 79.900 Rezervacije idr.s potovanji pov.dej., 82.300 Organiziranje razstav,sejmov,srečanj


Člani sveta javnega zavoda 


Zaposleni:

Direktor JZTB
Blaž Veber

Področni svetovalec 1 za marketing 
Elizabeta Skumavc 

Višji svetovalec področja 2 za splošne zadeve
Maja Lakota

Višji svetovalec področja 1 za digitalni marketing
Anja Kikelj

Višji svetovalec področja 1 za razvoj turističnih produktov
Mateja Vilman

Višji svetovalec področja 1 za razvoj in upravljanje destinacije
Maja Pančur

Področni svetovalec I za prireditve in kongresno dejavnost
Eva Pretnar Brglez 

Področni svetovalec I za koordinacijo projektov
Petra Pekovec

Odnosi z javnostmi 
Nika Pirnar