Javni zavod Turizem Bled

Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma, je bil ustanovljen leta 1999 z organizacijskim preoblikovanjem takratne Direkcije za turizem Bled s sprejemom Akta o preoblikovanju zavoda in pogodbo o ureditvi razmerij med ustanovitelji. Z uveljavitvijo odloka o preoblikovanju z dne 16. 10. 2021 in vpisom v sodni register dne 21. 10. 2021 se je zavod preoblikoval v Javni zavod Turizem Bled, skrajšano Turizem Bled.


Javni dokumenti:


 

Kontaktni podatki in splošne informacije:

Naziv: Javni zavod Turizem Bled
Naslov: Ljubljanska cesta 27, SI - 4260 Bled
Telefon: 04 578 05 00
E-pošta:
Spletna stran: http://www.bled.si
Matična številka: 1121782000
ID za DDV: SI 10544194
Transakcijski račun: IBAN SI56 0120 3600 0000 311, Banka Slovenije
Leto ustanovitve: 1999, leto preoblikovanja v javni zavod 2021
Ustanovitelj: Občina Bled
Glavna dejavnost: 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
Druge dejavnosti: 58.140 Izdajanje revij idr.periodike, 58.190 Dr.založništvo, 79.900 Rezervacije idr.s potovanji pov.dej., 82.300 Organiziranje razstav,sejmov,srečanj


Člani sveta javnega zavoda 

Člani:


Zaposleni:

Vršilka dolžnosti direktorja in destinacijski PR
Romana Purkart


Svetovalke direktorja
Lili Ošterbenk Janša

Diana Šebat

Maja Lakota


Vodja digitalnega marketinga in urednica spletnih platform
Anja Kikelj


Vodja projektov, Kongresni urad Bled
Mateja Vilman