Turizem Bled

Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma, je bil ustanovljen leta 1999 z organizacijskim preoblikovanjem takratne Direkcije za turizem Bled s sprejemom Akta o preoblikovanju zavoda in pogodbo o ureditvi razmerij med ustanovitelji.


Javni dokumenti:


Kontaktni podatki in splošne informacije:

Naziv: Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma
Naslov: Ljubljanska cesta 27, SI - 4260 Bled
Telefon: 04 578 05 00
E-pošta:
Spletna stran: http://www.bled.si
Matična številka: 1121782000
ID za DDV: SI 10544194
Transakcijski račun: IBAN SI56 0700 0000 0777 254, GB d.d., Kranj
Direktor: Tomaž Rogelj
Leto ustanovitve: 1999
Družbeniki: Občina Bled, Kompas hoteli Bled, d.d., Turistično društvo Bled, Sava Turizem d.d., Sportina, zunanja in notranja trgovina na debelo in drobno, proizvodnja, zastopanje, posredovanje in organizacija, Bled, d.o.o., Casino Bled, d.d. prirejanje posebnih iger na srečo, Kompas Bled, turistično podjetje d.d., Bled, M tours turistično podjetje d.o.o., Poslovni sistemi Mercator d.d., Arriva Alpetour, družba za prevoz potnikov, d.o.o., Albatros kongresni servis, kongresno - turistična agencija d.o.o., Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled, Epidos turizem d.o.o., Bledrose Hotel hotelska in turistična dejavnost d.o.o.
Glavna dejavnost: 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
Druge dejavnosti: 58.140 Izdajanje revij idr.periodike, 58.190 Dr.založništvo, 79.900 Rezervacije idr.s potovanji pov.dej., 82.300 Organiziranje razstav,sejmov,srečanj


Člani sveta zavoda:


Zaposleni:

Direktor
Tomaž Rogelj


Destinacijski PR
Romana Purkart


Turistična informatorka
Mateja Vilman


Svetovalke direktorja
Lili Ošterbenk Janša

Diana Šebat

Maja Lakota


Urednica spletnih platform
Anja Šmit


Vodja projektov, Kongresni urad Bled
Maja Pančur