Kolofon

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Datum objave spletnega mesta: Oktober 2019
Naročnik: Turizem Bled
Priprava gradiva: Turizem Bled
 

Izvajalec: Arctur d.o.o.
Grafična podoba:
Avtor naslovne fotografije: Jošt Gantar (pomladna, poletna, jesenska), Aleš Krivec (zimska)
Animacija naslovne fotografije: Arctur d.o.o.

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995)