Statistika

Statistični pregled pomembnih kazalcev v turizmu na Bledu je predstavljen z namenom, da služi kot temelj za pripravo marketinških načrtov in objav o destinaciji.

Hotel_halls_01_RBH_2018_Photo_MBozic_lowres© M. Bozic Sava Turizem

Osnovni kazalci

V občini Bled je bilo v letu 2020 ustvarjenih 170.084 prihodov turistov (67 % manj kot leto prej) in 433.800 prenočitev (62 % manj kot leto prej). V primerjavi z letom 2019 se je za 14 % povečala povprečna doba bivanja, in sicer na 2,5 dni. Najmočnejši trgi so bili Slovenija, Nemčija in Italija. V mesecu oktobru 2020 je bilo na Bledu na voljo 8.885 ležišč.

bled v številkah 2020


Prihodi turistov

Prihodi turistov v občini Bled so se po močnemu zviševanju v preteklih desetih letih v letu 2020 upadli za 67 %. V letu 2020 je bilo ustvarjenih 170.084 prihodov, kar je nekoliko manj kot leta 2003, ko je bilo na Bledu ustvarjenih 174.905 prihodov.

bled v številkah 2020 prihodi 10 let

Prihodi turistov v letu 2020 in primerjava z letom 2019 

Prihodi turistov v letu 2019 in primerjava z letom 2018 


Prenočitve turistov

V letu 2020 je bilo na Bledu ustvarjenih 433.800 prenočitev, kar je 62 % kot leto prej in nekoliko manj kot leta 2001, ko je bilo na Bledu ustvarjenih 479.170 prenočitev.

nočitve 2020

Prenočitve turistov v letu 2020 in primerjava z letom 2019 

Prenočitve turistov v letu 2019 in primerjava z letom 2018


Pregled trgov

V letu 2020 so 66 % prihodov ustvarili tuji gostje (v letu 2019 96 %). Trije najpomembnejši trgi so bili domači, nemški in italijanski (v letu 2019 Italija, Nemčija in Združeno Kraljestvo). Domači gostje so v letu 2020 ustvarili 34 % prihodov, nemški 19 % in italijanski 7 %. Sledijo Madžarska (5 % prihodov), Hrvaška, Avstrija, Nizozemska in Češka (3 %) ter Združeno kraljestvo (2 %).

bled v številkah 2020 top trgi

Pregled nočitev turistov po najpomembnejših trgih v letu 2020 in primerjava z letom 2019

Pregled nočitev turistov po najpomembnejših trgih v letu 2019 in primerjava z letom 2018
 

Podrobnejši podatki o turističnih prihodih in nočitvah so objavljeni na uradnem spletnem mestu SURS.


Prenočitvene zmogljivosti

V oktobru 2020, je bilo po podatkih Občine Bled  na voljo 8.885 prenočitvenih zmogljivosti. 

Prenočišča je ponujalo 558 ponudnikov. Največ je bilo apartmajskih ponudnikov (313), ponudnikov sob, počitniških stanovanj ali počitniških hiš (87) in hotelov (22).

Po podatkih SURS je bilo na Bledu v letu 2019 na voljo 9.259 stalnih ležišč.

bled-v-številkah-2019-pregled-kapacitet

Pregled prenočitvenih zmogljivosti - avgust 2019