Statistika

Statistični pregled pomembnih kazalcev v turizmu na Bledu je predstavljen z namenom, da služi kot temelj za pripravo marketinških načrtov in objav o destinaciji.

M. Bozic Sava Turizem© M. Bozic Sava Turizem

Osnovni kazalci

V občini Bled je bilo v letu 2019 ustvarjenih 509.247 prihodov turistov (2,5% več kot leto prej) in 1.132.574 prenočitev (1,7% manj kot leto prej). V primerjavi z letom 2018 se je za 4% zmanjšala povprečna doba bivanja in sicer na 2,2 dni. Najmočnejši trgi ostajajo Nemčija, Italija in Združeno kraljestvo. V mesecu avgustu 2019 je bilo na Bledu na voljo 9.051 ležišč.

bled-v-številkah-2019-pregled turističnih kazalnikov


Prihodi turistov

Prihodi turistov v občini Bled se v preteklih destih letih močno zvišujejo, skupaj s številom prenočitvenih zmogljivosti. V letu 2019 je bilo ustvarjenih 509.247 prihodov, kar je 246% več kot leta 2009.

bled-v-številkah-2009-2019-turistični-prihodi

Glavnino ustvarjenih turističnih prihodov v občini Bled beležimo med aprilom in oktobrom 2019, ko je na voljo tudi največ prenočitvenih zmogljivosti. Največjemu številu prihodov  v avgustu in juliju sledita junij in september.

bled-v-številkah-2019-prihodi-po-mesecih

Prihodi turistov v letu 2020 in primerjava z letom 2019 (januar - avgust)

Prihodi turistov v letu 2019 in primerjava z letom 2018 


Prenočitve turistov

V letu 2019 je bilo na Bledu ustvarjenih 1.132.574 prenočitev, kar je 222% več kot deset let prej, v letu 2009.

bled-v-številkah-2009-2019-turistične-prenočitve

Prenočitve turistov v letu 2020 in primerjava z letom 2019 (januar - avgust)

Prenočitve turistov v letu 2019 in primerjava z letom 2018


Pregled trgov

V letu 2019 so 96% prihodov in prenočitev ustvarili tuji gostje. Trije najpomembnejši trgi so že vrsto let Italija, Nemčija in Združeno Kraljestvo, ki so v letu 2019 ustvarili 7% (Italija), 10% (Nemčija) in 10% (Združeno kraljestvo) prenočitev. Sledijo Združene države Amerike (6% vseh prenočitev v letu 2019), Madžarska in Nizozemska (vsaka 5% prenočitev), Slovenija in Izrael (4%), Južna Koreja, Hrvaška, Češka, Belgija in Avstrija (3%).

bled-v-številkah-2019-top-3-trgi

Pregled nočitev turistov po najpomembnejših trgih v letu 2019 in primerjava z letom 2018
 

Podrobnejši podatki o turističnih prihodih in nočitvah so objavljeni na uradnem spletnem mestu SURS.


Prenočitvene zmogljivosti

V avgustu 2019, ko je na Bledu na voljo največ prenočitvenih zmogljivosti, je bilo na voljo 8.921 stalnih ležišč. Največ stalnih ležišč je bilo na voljo v apartmajih (2.811), hotelih (2.563) in kampu (1.150).

Prenočišča je ponujalo 581 ponudnikov. Največ je bilo apartmajskih ponudnikov (391), ponudnikov sob, počitniških stanovanj ali počitniških hiš (105) in hotelov (23).

bled-v-številkah-2019-pregled-kapacitet

Pregled prenočitvenih zmogljivosti - avgust 2019