Statistika

Statistični pregled pomembnih kazalcev v turizmu na Bledu je predstavljen z namenom, da služi kot temelj za pripravo marketinških načrtov in objav o destinaciji.

Statistični pregled turističnega obiska - leto 2022.pdf

Osnovni kazalci

V občini Bled je bilo v letu 2022 ustvarjenih 383.272 prihodov turistov in 959.084 prenočitev. V tem letu je bila povprečna doba bivanja 2,5 dni. Najmočnejši trgi so bili Nemčija, Združeno kraljestvo in Slovenija. V 2022 je bilo na Bledu na voljo 9.328 ležišč.

Turistični kazalniki v 2022


Prihodi turistov

Prihodi turistov v občini Bled so se po močnem padcu leta 2020, v letu 2021 ponovno začeli krepiti. Tako je bilo v letu 2022 ustvarjenih 383.272 prihodov, kar je še več kot leta 2021, ko je bilo na Bledu ustvarjenih 223.570 prihodov.

turisticni-prihodi-2088-2022

Prihodi turistov v letu 2020 in primerjava z letom 2019 

Prihodi turistov v letu 2019 in primerjava z letom 2018 


Prenočitve turistov

V letu 2022 je bilo na Bledu ustvarjenih 959.084 prenočitev, kar je več kot leto prej, ko je bilo na Bledu zabeleženih 568.062 prenočitev.

Turistične prenočitve

Prenočitve turistov v letu 2020 in primerjava z letom 2019 

Prenočitve turistov v letu 2019 in primerjava z letom 2018


Pregled trgov

Prihodi po trgih: V letu 2022 so 93,3 % prihodov ustvarili tuji gostje. Trije najpomembnejši trgi so bili nemški, domači in italijanski. Nemški gostje so v letu 2022 ustvarili 14,2% prihodov, domači 9,1% in italijanski 7,6%. Sledijo Madžarska (7,1% prihodov), Združene države Amerike (6,7%), Združeno kraljestvo (6,6%), Nizozemska (4,9%), Češka republika (4,8%), Hrvaška (4,3%) in Avstrija (3,8%).  

Prihodi po trgih

Prenočitve po trgih: V letu 2022 so 92,9% nočitev ustvarili tuji gostje. Leta 2022 so največ nočitev ustvarili gostje iz Nemčije (16,4%), Združenega kraljestva (8%) in z Madžarske (7%)

Prenočitve po trgih 2022

Pregled nočitev turistov po najpomembnejših trgih v letu 2020 in primerjava z letom 2019

Pregled nočitev turistov po najpomembnejših trgih v letu 2019 in primerjava z letom 2018
 

Podrobnejši podatki o turističnih prihodih in nočitvah so objavljeni na uradnem spletnem mestu SURS.


Prenočitvene zmogljivosti

V avgustu 2022 je bilo po podatkih Občine Bled na voljo 9.328 prenočitvenih zmogljivosti

Največ je bilo apartmajskih ponudnikov (34,3%) in hotelov (25,7%). Na tretjem mestu so bili kampi (12,3%), tem pa so sledili ponudniki sob, počitniških stanovanj in počitniških hiš (11,2%)

Prenočitvene zmogljivosti

Skupine nastanitvenih obratov

Pregled prenočitvenih zmogljivosti - avgust 2019