Statistika

Statistični pregled pomembnih kazalcev v turizmu na Bledu je predstavljen z namenom, da služi kot temelj za pripravo marketinških načrtov in objav o destinaciji.

Osnovni kazalci

V občini Bled je bilo v letu 2023 ustvarjenih 441.738 prihodov turistov in 1.082.546 prenočitev. V tem letu je bila povprečna doba bivanja 2,5 dni. Najmočnejši trgi so bili Nemčija, Združeno kraljestvo in ZDA. Na voljo je bilo 10.091 ležišč.

Bled statistični pregled turističnih kazalnikov 2024


Prihodi turistov

Prihodi turistov v občini Bled so se po močnem padcu leta 2020 še naprej krepi. Tako je bilo v letu 2023 ustvarjenih 441.738 prihodov, kar je 15% več kot leta 2022, ko je bilo na Bledu ustvarjenih 383.272 prihodov.

Bled turistični prihodi 2008 - 2023


Prenočitve turistov

V letu 2023 je bilo na Bledu ustvarjenih 1.082.546 prenočitev, kar je 13% več kot leto prej, ko je bilo na Bledu zabeleženih 959.084 prenočitev.

Bled - turistične prenočitve 2008 - 2023


Pregled trgov

Prihodi po trgih: V letu 2023 so 94 % prihodov ustvarili tuji gostje. Trije najpomembnejši trgi so bili nemški, britanski in ameriški. Nemški gostje so v letu 2023 ustvarili 12% prihodov, britanski 8% in ameriški 8%. Sledijo Italija (7% prihodov), Madžarska (6%), Slovenija (6%), Hrvaška (5%), Nizozemska (5%), Češka (5%) in Francija (4%).  

Bled prihodi po trgih 2024

Prenočitve po trgih: V letu 2023 so 96% nočitev ustvarili tuji gostje. Največ nočitev so ustvarili gostje iz Nemčije (15%), Združenega kraljestva (9%) in Združenih držav Amerike (7%). Sledile so Nizozemska, Madžarska in Italija s 6%, Češka (5%) ter Slovenija, Francija in Hrvaška s 4%.

Bled prenočtve po trgih 2023

Podrobnejši podatki o turističnih prihodih in nočitvah so objavljeni na uradnem spletnem mestu SURS.


Sezonska razporeditev

Glavnina prihodov in nočitev v letu 2023 je bila ustvarjena v poletnem delu leta, najmanj od novembra do marca.

Bled Pregled prihodov in nočitev po mesecih 2023


Prenočitvene zmogljivosti

V avgustu 2023 je bilo po podatkih Občine Bled na voljo 10.091 prenočitvenih zmogljivosti, kar je 8% več kot v letu 2022, ko jih je bilo 9.328.

Največ je bilo apartmajskih ponudnikov (35,2%) in hotelov (24,5%). Na tretjem mestu so bili kampi (11,8%), tem pa so sledili ponudniki sob, počitniških stanovanj in počitniških hiš (11,5%). Ostale nastanitvene zmogljivosti so predstavljale 3% in manj.

Bled prenočitvene zmogljivosti 2023


Delež Bleda znotraj Slovenije

Za Ljubljano in Piranom je bil Bled tretja občina v Sloveniji z največ ustvarjenimi prihodi in nočitvami v letu 2023.

Bled je v letu 2023 na državni ravni ustvaril 7,1% vseh prihodov v Slovenijo in 26% vseh prihodov v Julijske Alpe. 

Statistika prihodi Bled_JulijskeAlpe_Slovenija 2023

Po nočitvah je bil odstotek 6.7% vseh ustvarjenih v Sloveniji in 24% vseh v Julijskih Alpah .

Statistika nočitve Bled_JulijskeAlpe_Slovenija 2023