Tisočletni grad na sivi skali

28.04.2021

Blejski grad 7© Vizualist

Blejski grad je kulturni spomenik državnega pomena, star več kot tisoč let. Grad vsako leto obišče več kot pol milijona obiskovalcev, investicijska vlaganja in obnove so zahtevne, saj grad predstavlja izjemno kulturno dediščino Bleda in Slovenije. Osrednji motiv desetletnih obnov je bil zavarovati kulturno dediščino pred propadanjem in pred negativnimi vplivi turističnega obiska. Z gradom, ki je v lasti Republike Slovenije, upravlja Zavod za kulturo Bled.

 

Zahtevno desetletje obnov

 

Leta 2007 je Zavod za kulturo Bled v skladu z upravljavsko pogodbo sprejel deset letni strateški upravljavski načrt, v okviru katerega so evidentirali vse potrebne posege v okviru prenove. Obnovili so instalacije v grajski restavraciji in kuhinji, prenovili elektro in druge instalacije, zamenjali so kritino na večini strešnih površin gradu, zaradi velike izpostavljenosti je bil postavljen nov sistem obrambe pred udarom strele na vseh delih objekta, obnovili tlake na vseh treh grajskih terasah, obnovljene so bile kamnite površine na kamnitih zidovih grajskih teras, arheologi in drugi strokovnjaki so raziskali del spodnje terase in vzhodno steno stavbe, v kateri sta restavracija in Viteška dvorana in na kateri so tudi ostanki poslikav. V celoti so prenovili kanalizacijske vode, pot na grad tlakovali z granitnimi kockami in jo razširili, tako da je možno srečevanje obiskovalcev, kar prej zaradi ozkosti poti ni bilo mogoče, na osnovi novega zasaditvenega načrta pa so na novo zasadili zelene površine. V preteklih desetih letih je Zavod za kulturo Bled v celovito prenovo Blejskega gradu in tekoča vzdrževalna in druga dela vložil preko 10 milijonov evrov.

 

Nova podoba grajskega parka

blejski grad prenovljen park 2© Arhiv Zavoda za kulturo Bled

Zavod za kulturo Bled, ki upravlja z Blejskim gradom, kulturnim spomenikom državnega pomena, je obnovil tudi grajski park. V skladu s smernicami in dovoljenji Zavoda za varstvo kulturne dediščine so uredili del brežine proti vhodnemu portalu na grad, ki je bila v viharnem vremenu, v katerem se je podrlo več dreves, precej poškodovana. Istočasno so celotno območje s tremi terasami in kamnitimi stenami popolnoma prenovili v skladu z načrti projektanta Mateja Kučine. Utrdili so vse površine za kamnitimi zidovi in zgradili stopnišče, ki povezuje terase in parkirišče s potjo na grad iz smeri jezera in Slovenskega trga.  »Naredili smo še en korak k celoviti ureditvi gradu in njegove okolice«, pravi direktor Zavoda za kulturo Matjaž Završnik. Pri delih so bili stalno prisotni tudi arheologi, saj gre za občutljivo območje, kjer so praktično povsod našli najdbe, ki dokazujejo poseljenost tega območja skozi vsa zgodovinska obdobja. »Arheologi so raziskovali teren in nadzorovali gradbena dela, zato tudi več kot mesec dni trajajoča zamuda pri zaključku del. Njihov trud pa ni bil zaman, saj so odkrili grobove, kamnite sekire, rimske novce, osti puščic, okraske  in podobno«, še dodaja direktor Zavoda za kulturo Bled. Prostor so opremili tudi s klopmi in ostalo urbano opremo, ki omogoča tudi organizacijo kakšne prireditve, dogodka ali predstavitve, ki bo primerna za ta poseben prostor, najdbe pa bodo predstavljene v manjšem arheološkem muzeju, ki ga načrtujejo v zgradbi na vznožju gradu.

 

Strokovna nagrada za obnovo grajskega parka

blejski grad prenovljen park 3© Arhiv Zavoda za kulturo Bled

Projektant Matej Kučina, avtor obnove parka Blejskega gradu, je za svoje delo prejel mednarodno nagrado BigSEE Architecture Award 2020 - Grand Prix.

Kot so zapisali v utemeljitvi, zasnova grajskega parka predstavlja moderno interpretacijo prostora, napolnjenega z zgodovino. 

Investicija je obsegala celovito sanacijo vseh opornih skalnih zidov, podiranje in pozidavo v prvotnih gabaritih, izgradnjo okoli 250 m novih, delno osvetljenih sprehajalnih poti, vključno z razglediščem in treh stopnišč za urejene prehode preko parka. Skoraj celotna površina je prekrita z novo travno rušo, odstranili so stara, umirajoča drevesa in v skladu s soglasji in projektom zasadili nova, park so opremili tudi z novimi klopmi. Investicija je znašala nekaj preko 300.000 evrov.

 

Muzej sodobne umetnosti na Bledu

 

Na lokaciji nekdanjega objekta Pristava pod Blejskim gradom podjetje Artarhiv d.o.o. iz Ljubljane na osnovi dogovora z Zavodom za kulturo Bled načrtuje izgradnjo novega kulturnega centra - Muzeja sodobne umetnosti. Muzej bo namenjen razstavi umetniških del svetovno znanih avtorjev, med katerimi pa bodo prevladovala dela iz bogate zasebne zbirke Igorja in Mojce Lah.  

Investitor je izjemno pozornost namenil že arhitekturnemu načrtovanju in se je s tem namenom povezal s svetovno znanim angleškim arhitektom Davidom Chipperfieldom, ki je s svojo skupino projektantov ustvaril že več izjemnih projektov za podobne vsebine po celem svetu.

Na poti realizacije projekta je že narejen prvi korak, saj je investitor pridobil gradbeno dovoljenje. Projekt je izjemno pomemben za Bled, saj bo njegova uresničitev skupaj z ostalimi kulturnimi spomeniki pomenila občuten dvig nivoja kulturne in turistične ponudbe ne samo v tem delu Slovenije temveč tudi širše -  v tem delu Evrope. Blejski grad bo potem, ko bo zgrajen Muzej sodobnih umetnosti, postal ena izmed najbolj eminentnih kulturnih in turističnih točk na Bledu. S tem bo Bled spodbudil svoje obiskovalce, da podaljšajo čas bivanja, saj bo samo za ogled vseh znamenitosti v okviru gradu obiskovalec potreboval vsaj dva dni. 

Romana Purkart

Romana Purkart

Zelena koordinatorica destinacije Bled.