Upravljanje z Blejskim jezerom z roko v roki

15.03.2021

Občina Bled in Ministrstvo za okolje in prostor sta 12. marca podpisala sporazum o skupnem upravljanju Blejskega jezera, katerega del je tudi poseben načrt aktivnosti, ki je namenjen izboljšanju kakovosti jezerske vode.

 

Ko greste okoli jezera, naj bo srce obrnjeno od vode proč

 

Blejsko jezero je osrednja vrednota in vrednost Bleda. Za nas, domačine, je jezero živ organizem, je nedeljivi del nas samih. Prav gotovo bi se Blejci strinjali, da je jezero del naše identitete. Znane so zgodbe in verovanja domačinov, da se na krožno pot okoli jezera nikoli ne sme odpraviti po tisti strani, kjer ima človek srce na strani vode – srce mora biti vedno obrnjeno od vode proč. Domačini smo z jezerom povezani na povsem intimni in duhovni ravni, zato je njegova vrednost za nas neprecenljiva. Voda čisti in je vir življenja. Zato seveda ni čudno, da smo Blejci, kar se jezera tiče, neomajni.

 

Jezero bosta upravljali država in lokalna skupnost

andrej vizjak© Romana Purkart

Upravljanje z Blejskim jezerom je precej komplicirana zadeva. Odloki in odločitve lokalne skupnosti slej ko prej trčijo ob zakone države, tako da lokalna skupnost seveda nima prostih rok, formalno pravno pa je Blejsko jezero seveda last Republike Slovenije. Velik korak je bil storjen v petek, 12. marca, ko je Bled obiskal minister za okolje in prostor, mag. Andrej Vizjak.

Minister za okolje in prostor, mag. Andrej Vizjak, je z županom Občine Bled Janezom Fajfarjem podpisal pomemben dokument, ki predstavlja začetek skupnega upravljanja Blejskega jezera, predvsem »zaradi stanja, v katerem se je jezero znašlo v lanskem letu, ko se je na Bledu zgodila prava katastrofa. Zdaj se ne bojim, da ne bi bili s skupnimi močmi kos nalogi, ki je pred nami«, pravi župan Janez Fajfar.

Osrednja naloga države je skrb za natego in dotok Radovne, dva osrednja instrumenta, ki zračita jezero in odvajata usedline.

 

Spremljanje stanja jezera je ključno

Bled v pomladi z narcisami© Jošt Gantar

»Občina Bled in Ministrstvo za okolje in prostor bosta s pomočjo pristojnih služb pozorno spremljala stanje jezera ter morebitna onesnaženja tako vodnih kot priobalnih zemljišč in v primeru zaznanih odstopanj usklajeno pristopila k čiščenju«, je dejal minister Andrej Vizjak.

»Tak biser, kot je Bled z Blejskim jezerom, moramo negovati, ne samo lokalna skupnost, temveč tudi država s sodelovanjem in dopolnjevanjem, ne pa s prepiri, kdo bo kaj počel pri upravljanju s tako pomembno vrednoto«, je še dejal minister.

Veliko obeta tudi delovna skupina, ki je sestavljena iz predstavnikov ministrstva, stroke in občine, župan pa ima tudi svoje posvetovalno telo za področje okoljevarstva.

Da občina Bled s trajnostnim razvojem že dolgo časa misli resno, dokazuje tudi zlati znak Zelene sheme slovenskega turizma, ki ga Bled ima, poleg tega pa tudi nova Strategija trajnostnega razvoja Bled 2030. Prav vsi ukrepi, ki jih predvideva strategija, so del širše presoje s trajnostnega vidika razvoja na vseh področjih.

Država je kot svoj projekt prepoznala tudi izgradnjo južne razbremenilne ceste, ki jo bodo začeli graditi septembra. 

 

Blejsko jezero je izjemna naravna vrednota

kolesarjenje na Bledu v jeseni © Jošt Gantar

Blejsko jezero je izjemna naravna vrednota, del neprecenljive dediščine naših zanamcev. Podpis sporazuma med ministrstvom in občino ter načrt aktivnosti za zmanjševanje vpliva obremenitev na kakovost vode v jezeru je velik in ključen korak k postopnemu zagotavljanju boljše kakovosti vode in doseganju evropskih zahtev na tem področju.

Občina Bled se z različnimi ukrepi že vrsto let trudi, da bi obremenitve jezera zmanjšala, ampak pristojnosti ter sredstva, ki jih ima na voljo, presegajo lokalno skupnost.  

V teku so številni občinski projekti na področju obnove in izgradnje kanalizacijskih sistemov, v tem trenutku je priključenost objektov na kanalizacijski sistem na območju jezera 97 %.

Občina Bled si prav tako prizadeva za omejevanje gnojenja v pojezerju oz. časovno omejeno gnojenje. Občina je izvedla številne ukrepe za zmanjšanje prometa v območju Blejskega jezera ter za umik parkirišč iz neposredne bližine jezera.

Dobro razvita mehka mobilnost, ki jo Bled le še nadgrajuje, je ena izmed velikih prednosti občine. Gradnja mešanih površin za pešce in kolesarje, gradnja nove kolesarske povezave Bled  - Bohinj in izgradnja novih kolesarskih povezav v okviru skupnosti Julijske Alpe so projekti, ki bodo tako ali drugače vplivali na celotno ekološko stanje občine, torej tudi jezera.

Ob tem je treba poudariti, da že nekaj let zapored v občini poteka intenzivno ozelenjevanje javnih površin, stara drevesa, ki so na koncu svoje življenjske poti, menjajo z mladimi sadikami, ob kolesarski stezi ob severni obvoznici je zasajen pravi sadovnjak, kjer si jeseni sprehajalci lahko postrežejo z jabolki …

Romana Purkart

Romana Purkart

Zelena koordinatorica destinacije Bled.