Bled je zlata destinacija zelene sheme slovenskega turizma. Kako ta deluje?

08.03.2021

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:

  • združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
  • destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,
  • skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

V zeleni shemi je 55 turističnih destinacij, 58 ponudnikov nastanitev, štirje naravni parki, sedem turističnih agencij, dve turistični znamenitosti, tri restavracije in ena plažaGrajsko kopališče Bled. Shemi se pridružuje tudi zelena gastronomija.

Za pridobitev znaka Slovenia Green Destination (Bronze/Silver/Gold) morajo destinacije izpolnjevati kriterije Green Destinations Standard, medtem ko morajo ponudniki za pridobitev znaka Slovenia Green Accommodation/Park/Travel agency/Attraction/Cuisine/Beach najprej pridobiti enega izmed mednarodno prepoznanih in s strani sheme verificiranih trajnostnih znakov.

zelena shema slovenskega turizma zemljevid© STO

Vir: Zelena shema slovenskega turizma

 

Zakaj je Bled zlata destinacija?

SLO green destination gold

Celotni certifikacijski sistem je sestavljen iz osnovnih informacij o destinaciji ter iz šestih poglavij, ki pokrivajo različne vidike trajnostnega razvoja. Teh šest poglavij, ki skupaj zajemajo sto meril, so:

  • destinacijski management
  • narava in pokrajina
  • okolje in podnebje
  • kultura in tradicija
  • družbena klima
  • poslovanje turističnih podjetij

Znak Slovenia Green Gold dobi destinacija, ki ima povprečje šestih ocen vsaj 8,1; pri tem da ima v vsaki posamezni kategoriji oceno najmanj 6,1 ter da ima v kategoriji Destinacijski management ali Poslovanje turističnih podjetij oceno vsaj 8,1 ter da ima najmanj en nastanitveni objekt z veljavnim znakom Slovenia Green Accommodation.

 

Kaj pomenijo posamezna poglavja?

 

Destinacijski management prinaša vprašanja s štirih področij, to so predanost in organizacija, načrtovanje in razvoj, spremljanje in poročanje, zakonska in etična določila. V tem poglavju presojevalce zanimajo predvsem strateški dokumenti destinacije, načrt razvoja, sodelovanje s turističnim sektorjem, usmerjanje turističnega obiska, javnost dela.   

Poglavje Narava in pokrajina prinaša kazalnik spremljanja vplivov turizma na naravo, varovanje krajine in njene slikovitosti.

Poglavje Okolje in podnebje določa okoljska tveganja, sprašuje po prostorskem načrtovanju, rabi zemlje, kakovosti vode, po mehki mobilnosti, ravnanju z odpadki, energijo in podnebnimi spremembami. 

Bled kolesa za izposojo© Jošt Gantar

Poglavje Kultura in tradicija v ospredje postavlja varovanje kulturne dediščine, upravljanje vplivov turizma na dediščino, spoštovanje avtentičnosti.

Predzadnje poglavje Družbena klima se dotika človekovih pravic, vse pomembnejši del postaja sodelovanje z lokalno skupnostjo, spremlja lokalno ekonomijo, kjer pomembno mesto zaseda promocija lokalnih izdelkov, spremljanje sezonskosti turizma, zdravje in varnost, ukrepanje ob nesrečah in podobno.

Drugo izmed najpomembnejših poglavij poleg Destinacijskega managementa je Poslovanje turističnih podjetij. Tu presojevalce zanima, kako podjetja ravnajo z viri, kako v svoje poslovanje vključujejo lokalno prebivalstvo, kako destinacija predstavlja informacije o trajnosti, kako gostoljubna je.

 

Kako uspešen je Bled pri doseganju kriterijev?

 

Pri vstopu v Zeleno shemo slovenskega turizma, v začetku leta 2018, je Bled dosegel kriterije, ki so mu zagotovili zlati certifikat. Najbolj uspešen je bil v kategorijah Narava in krajina ter Družbena klima, največ prostora za izboljšave pa je pri zadnjem poglavju, torej pri Poslovanju turističnih podjetij. Oceno 8 ali več (najvišja možna je 10), je sicer Bled dobil pri poglavjih Destinacijski management, Narava in pokrajina, Okolje in podnebje, Kultura in tradicija ter Družbena klima.

 

Kaj nas čaka?

Bled Local selection zajtrk© Boris Pretnar

Konec februarja je Bled zaprosil za ponovno oceno stanja trajnosti na destinaciji. Ponovno smo prevetrili vse kazalnike in vnesli potrebne popravke, nove dokumente, predstavili nova dejstva na področju trajnosti. V zadnjih treh letih je Bled na tem področju izjemno napredoval in to na vseh področjih. S projektom Blejski lokalni izbor posebej izstopa poglobljeno sodelovanje z lokalnim prebivalstvom, trajnostna mobilnost je v nenehnem razvoju, novi zeleni produkti in doživetja prav tako.

Pred nami je novo ocenjevanje, ki bo ponovno umestilo Bled na zemljevid trajnostnih destinacij ne samo Slovenije, pač pa tudi sveta. Prepoznavnost Bleda v tujini kot trajnostne destinacije iz leta v leto raste. To dokazujejo številne nagrade in priznanja, ki jih Bled na tem področju dobiva.

 

Platforma Zelene sheme  - pripomoček pri učenju

 

Za nas, ki soustvarjamo blejsko podobo, je platforma (pa naj se še tako čudno sliši) predvsem orodje za učenje. Zakaj? Zato, ker nam daje usmeritve, predstavlja primere (tudi mednarodne) dobrih praks ter je predvsem pogled v prihodnost. Platforma je namreč vedno korak naprej, dobro napoveduje trende v trajnostnem razvoju in destinacije spodbuja, da tem trendom sledijo. Je pa tudi zrcalo destinacije in njenih trajnostnih prizadevanj.

Romana Purkart

Romana Purkart

Zelena koordinatorica destinacije Bled.