Odkrijte prenovljeni Blejski grad z okolico

15.02.2021

Februarske zapise o trajnosti na Bledu posvečamo kulturi. Danes bomo predstavili eno najbolj eminentnih zgradb na Bledu, Blejski grad, kulturni spomenik državnega pomena.

Ohranjanje kulturne dediščine, njena primerna predstavitev, zaščita in razvoj so namreč del trajnostnega upravljanja vsake destinacije.

 

Blejski grad – tisočletna podoba Bleda

Blejski grad 7© Vizualist

Blejski grad je kulturni spomenik državnega pomena, star več kot tisoč let. Grad vsako leto obišče več kot pol milijona obiskovalcev, investicijska vlaganja in obnove so zahtevne, saj grad predstavlja izjemno kulturno dediščino Bleda in Slovenije. Osrednji motiv desetletnih obnov je bil zavarovati kulturno dediščino pred propadanjem in pred negativnimi vplivi turističnega obiska. Z gradom, ki je v lasti Republike Slovenije, upravlja Zavod za kulturo Bled.

 

Leta obnove so za nami

Blejski grad Vizualist© Vizualist

Leta 2007 je Zavod za kulturo Bled v skladu z upravljavsko pogodbo sprejel desetletni strateški upravljavski načrt, v okviru katerega so evidentirali vse potrebne posege v okviru prenove. Obnovili so instalacije v grajski restavraciji in kuhinji, prenovili elektro in druge instalacije, zamenjali so kritino na večini strešnih površin gradu, zaradi velike izpostavljenosti je bil postavljen nov sistem obrambe pred udarom strele na vseh delih objekta, obnovili tlake na vseh treh grajskih terasah, obnovljene so bile kamnite površine na kamnitih zidovih grajskih teras, arheologi in drugi strokovnjaki so raziskali del spodnje terase in vzhodno steno stavbe, v kateri sta restavracija in Viteška dvorana in na kateri so tudi ostanki poslikav. V celoti so prenovili kanalizacijske vode, pot na grad tlakovali z granitnimi kockami in jo razširili, tako da je možno srečevanje obiskovalcev, kar prej zaradi ozkosti poti ni bilo mogoče, na osnovi novega zasaditvenega načrta pa so na novo zasadili zelene površine. V preteklih desetih letih je Zavod za kulturo Bled v celovito prenovo Blejskega gradu in tekoča vzdrževalna in druga dela vložil preko 10 mio eur.  

 

Obnovljen grajski park

blejski grad prenovljen park 3© Arhiv Zavoda za kulturo Bled

Zavod za kulturo Bled je v letu 2019 začel z uresničevanjem vizije prenov in razvoja v razširjenem grajskem kompleksu. Prvi načrt, ki so ga v letu 2019 uresničili, je bila ureditev grajskega parka, ki je bil neurejen, v precejšnji meri pa tudi prizadet zaradi podrtih dreves v času viharnega vremena leta 2018. Istočasno z urejanjem parka so glede na občutljivost tega področja na njem potekale tudi obširne arheološke raziskave.

Investicija je obsegala celovito sanacijo vseh opornih skalnih zidov, podiranje in pozidavo v prvotnih gabaritih, izgradnjo okoli 250 m novih, delno osvetljenih sprehajalnih poti, vključno z razglediščem in treh stopnišč za urejene prehode preko parka. Skoraj celotna površina je prekrita z novo travno rušo, odstranili smo stara, umirajoča drevesa in v skladu s soglasji in projektom zasadili nova, park smo opremili tudi z novimi klopmi. Investicija je znašala nekaj preko 300.000 EUR. Na javnem razpisu je bilo za izvajalca izbrano podjetje Lesnina MG oprema d.d. Ljubljana, dela pa so potekala v skladu z načrtom ureditve, ki je delo firme Bruto Ljubljana oz. arhitekta Mateja Kučine.

 

Dela so potekala pod nadzorom arheologov

blejski grad prenovljen park 2© Arhiv Zavoda za kulturo Bled

Vsa dela so zaradi občutljivosti terena potekala pod stalnim arheološkim nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine, arheologi so poleg tega opravili tudi obsežne raziskave. Najdbe izhajajo iz različnih zgodovinskih obdobij, kar dokazuje, da je bilo to področje stalno naslejeno. Med njimi se nahajajo osti puščic, kamnite sekire, rimski novci, okraski in druge najdbe, ki se trenutno nahajajo v Gorenjskem muzeju v Kranju. Javnosti jih bodo predstavili v okviru arheološkega muzeja, ki ga nameravajo urediti na prostoru sedanje mehanične delavnice ob galeriji moderne umetnosti, ki nastaja na lokaciji nekdanje Pristave.

Park bo poleg tega, da s svojo urejenostjo dopolnjuje enkratnost Blejskega gradu, služil kot lokacija za zadrževanje obiskovalcev gradu pred in po ogledu, poleg tega pa tudi kot možnost za organizacijo primernih prireditev. 

 

Spomenik za nadaljnjih tisoč let

blejski grad prenovljen park 3© Arhiv Zavoda za kulturo Bled

Blejski grad je obnovljen in urejen, dela so v celoti potekala v skladu s smernicami za varovanje kulturne dediščine. Takoj po zaključku teh del so se usmerili v obnovo grajske okolice. Obnovili so grajski park, zgradili bodo dvigalo na grad, prenovili bodo Mrakovo domačijo, staro blejsko hišo iz 17. stoletja, ob vznožju gradu pa se začenja gradnja velike nove pridobitve za Bled – Muzeja sodobnih umetnosti, ki ga je zasnoval svetovni znani arhitekt David Chipperfield.

 

Gradbeno dovoljenje za Muzej sodobne umetnosti na Bledu

 

Na lokaciji nekdanjega objekta Pristava pod Blejskim gradom podjetje Artarhiv d.o.o. iz Ljubljane na osnovi dogovora z Zavodom za kulturo Bled načrtuje izgradnjo novega kulturnega centra - Muzeja sodobne umetnosti. Muzej bo namenjen razstavi umetniških del svetovno znanih avtorjev, med katerimi pa bodo prevladovala dela iz bogate zasebne zbirke Igorja in Mojce Lah.  

Investitor je izjemno pozornost namenil že arhitekturnemu načrtovanju in se je s tem namenom povezal s svetovno znanim angleškim arhitektom Davidom Chipperfieldom, ki je s svojo skupino projektantov ustvaril že več izjemnih projektov za podobne vsebine po celem svetu.

Na poti realizacije projekta je bil pred nekaj dnevi narejen pomemben nadaljnji korak, saj je investitor pridobil gradbeno dovoljenje, kar pomeni, da se bo gradnja objekta lahko začela v prvih pomladanskih mesecih.

V podjetju Artarhiv takoj po tem, ko se bodo zadeve z epidemijo umirile, načrtujejo obisk arhitekta Davida Chipperfielda na Bledu, kjer bo osebno in podrobneje javnosti predstavil projekt. Projekt je izjemno pomemben za Bled, saj bo njegova uresničitev skupaj z ostalimi kulturnimi spomeniki pomenila občuten dvig nivoja kulturne in turistične ponudbe ne samo v tem delu Slovenije temveč tudi širše -  v tem delu Evrope.

Romana Purkart

Romana Purkart

Zelena koordinatorica destinacije Bled.