Kako je Bled postal skupnost brez odpadkov?

26.01.2021

Na poti do družbe brez odpadkov I.

smetnjaki zero waste bled© Sašo Valjavec

Zadnji januarski blog o trajnosti na Bledu bo prvi izmed niza blogov o gibanju Zero waste. Družba brez odpadkov, torej Zero waste, je seveda utopija. Toda – mar niso bile vse velike ideje človeštva na začetku razumljene in dojete kot utopije? Letenje človeka nad oblaki, potapljanje v globine oceanov, operacija na odprtem srcu, superračunalniki … so vse dosežki, ki so nekdaj veljali za utopijo ali za zgodbe s področja znanstvene fantastike, danes pa so naša realnost. Se torej lahko zanašamo na znanost, da bo enkrat iznašla postopke, ki bodo zagotavljali, da odpadkov ne bo več? Seveda, ampak danes nam zmanjkuje časa.

»Plavajoči otok plastičnih odpadkov v Tihem oceanu (The Great Pacific Garbage patch) že presega trikratno velikost Francije in je še večji, kot so znanstveniki domnevali doslej, ugotavlja študija, objavljena v znanstveni reviji Scientific Reports. Ob tem opozarjajo, da se to smetišče zelo hitro povečuje,« je poročal časopis Dnevnik (Vir). To pomeni, da nam voda dobesedno teče v grlo in da nam grozi, da bomo Zemljo dobesedno zatrpali z odpadki. Vsaka ideja, vsako gibanje, pa naj bo na prvi pogled še tako utopično, torej pride prav.

 

Bled – družba brez odpadkov?

Bled drinking fountain Maja Pancur© Maja Pančur

Občina Bled je že vrsto let članica gibanja Zero waste oziroma na poti do družbe brez odpadkov. Projekt v Sloveniji vodi društvo Ekologi brez meja, nevladna organizacija, ki skrbi za promocijo in uvajanje zero waste zavez v Sloveniji. Kaj pravzaprav je zero waste?

»Mednarodna Zero Waste zveza (Zero Waste International Alliance) je leta 2004 sprejela prvo definicijo Zero Waste in jo leta 2018 še dopolnila tako, da se glasi:

Zero Waste: Ohranjanje vseh virov skozi odgovorno proizvodnjo, potrošnjo, ponovno uporabo in izrabo izdelkov, embalaže in snovi, brez sežiganja in izpustov v zemljo, vodo ali zrak, ki bi lahko ogrozili zdravje ekosistemov ali ljudi« (Vir).

 

Ohranjanje in še enkrat ohranjanje virov

Ponovno smo torej pri ohranjanju virov! Zdi se, da smo končno bližje spoznanju, da večina virov ni večnih in da večina ni takih, ki bi jih z lahkoto nadomestili. Kako preslikati družbo brez odpadkov na področje turizma? Turizem je namreč gospodarska panoga, ki veliko troši, ki veliko porablja, ki pušča odtise …

Graf, ki ga najdemo na spletni strani Ekologov brez meja, natančno kaže povezavo med številom turistov in količino odpadkov. Zanimivo bo videti podatke za koronsko leto 2020.

zbrani odpadki bled

Vir

 

Kazalniki Bled

 

Ob vstopu

2015

2016

2017

2018

2019

Zaveza 2020

Zaveza 2025

Delež ločenega zbiranja

64 %

69,5 %

67 %

66 %

67 %

77 %

75 %

80 %

Količina nastalih odpadkov

442 kg/preb.

448 kg/preb.

476 kg/preb.

490 kg/preb.

544 kg/preb.

552 kg/preb.

300 kg/preb.

300 kg/preb.

 

Količina mešanih ostankov

159 kg/preb.

137 kg/preb.

157 kg/preb.

166 kg/preb.

179 kg/preb.

180 kg/preb.

100 kg/preb.

75 kg/preb.

 

Vir 

Kot je razvidno iz zgornjega grafa, delež ločeno zbranih odpadkov narašča. Občina Bled je zavezo, da bo delež ločeno zbranih odpadkov v letu 2020 75 %, presegla že v letu 2019, hkrati pa je zaskrbljujoče, da se vidno povečujeta tudi količina nastalih odpadkov in količina mešanih ostankov. To preprosto pomeni, da trošimo preveč.

zero-waste-vrecke

Javno komunalno podjetje Infrastruktura Bled aktivno sodeluje v projetku Zero waste in z različnimi ozavečevalnimi in marketinškimi akcijami skuša vplivati na uporabnike, da bi proizvedli čim manj odpadkov. Ena izmed takih akcij je tudi osveščanje preko kratkih gesel, ki jih lahko najdemo na njihovi spletni strani ali pa jih opazimo na tovornjakih za odzvoz smeti.

blejska smetarska vozila© Romana Purkart

 

Obisk ene najbolj zelenih destinacij na planetu

Odpadki so velik problem, tesno so povezani s (prekomernim) trošenjem, uporabo in (zlo)rabo virov, njihovim zastrupljanjem in uničevanjem. Pot v pekel je tlakovana z odpadki.  

Kako na ta velik problem odgovarjamo v turizmu? Je turizem lahko tista gospodarska panoga, ki kaže pot do možnih rešitev?

Na spletni strani bled.si smo na Turizmu Bled zbrali nekaj napotkov in nasvetov, kako biti turist, se imeti dobro, spoznavati kraj in njegove običaje in hkrati povzročiti čim manj odpadkov. Ob obisku ene najbolj zelenih destinacij na planetu nosimo odgovornost. 

Na tej spletni povezavi je na voljo tudi trajnostno poročilo Destinacije Bled 2017-2020.

»Odpadki v turizmu so resen okoljski problem, še posebej na območjih z visoko koncentracijo turističnih aktivnosti in privlačnimi naravnimi znamenitostmi. Dnevna potrošnja različnih izdelkov porablja naravne vire in energijo za njihovo pridelavo ali izdelavo ter transport. Ko postanejo odpadki, pa so povezani z onesnaževanjem voda, prsti in izgubo biotske pestrosti. Ti problemi se kažejo tako na področju restavracij, hotelov in drugih turističnih namestitev kot tudi na področju organizacije in izvedbe prireditev. Še posebej pri slednjih opažamo velik porast, vse pa so v večji ali manjši meri povezane z nastajanjem odpadkov,«  so zapisali Ekologi brez meja (Vir) . Naj ob tem povemo, da ima Bled prvi Zero waste hotel v Sloveniji. Več o tem pa v naslednjem blogu!

 

Spremljajte nas na:

Facebook

Instagram

Twitter

Youtube

LinkedIn

Romana Purkart

Romana Purkart

Zelena koordinatorica destinacije Bled.