Kongresni urad Bled

Aljaž Čad© Aljaž Čad

Kongresni urad Bled je vaš strateški partner na destinaciji. Smo osrednja kontaktna točka za vse organizatorje dogodkov, ki iščete nepristranske informacije in nasvete o destinaciji, o ponudnikih kongresnih storitev in o vaših možnostih na destinaciji. Z veseljem vam bomo nudili vso potrebno asistenco od ideje do izvedbe vašega posebnega dogodka.

Kongresni urad Bled (KU Bled) je nova pridobitev Bleda. V letu 2011 je bil ustanovljen poseben oddelek v sklopu Turizma Bled, zavoda za pospeševanje turizma na Bledu. Turizem Bled deluje na destinaciji že več kot 15 let.

KU Bled je neprofitna organizacija, katere glavni cilj je promocija in trženje Bleda kot kongresne in incentive destinacije, pridobivanje tako nacionalnih kakor tudi mednarodnih dogodkov in profesionalizacija kongresne dejavnosti na Bledu.

Deluje kot profesionalni posrednik med organizatorji oz. naročniki dogodkov in ponudniki storitev ter podpornimi organizacijami, katerim skupni cilj je najti čim bolj ustrezno rešitev za organizacijo in izvedbo dogodka.

Tesno sodeluje tudi z vsemi ponudniki kongresnih storitev na destinaciji. Ti so kongresno-prireditveni center - Festivalna dvorana Bled, hoteli s konferenčnimi zmogljivostmi, prizorišča za posebne dogodke, profesionalni kongresni organizatorji (t.i. PCO), strokovne kongresne turistične agencije (t.i. DMC), incentive agencije ter drugi ponudniki kongresnih storitev na destinaciji.

Kongresni urad Bled je član Kongresnega urada Slovenije. Podpira čim boljše sodelovanje med ponudniki kongresnih storitev med destinacijami, na območju celotne regije Gorenjske in na ravni celotne države. Redno se udeležuje številnih izpopolnjevanj (European Cities Marketing Summer School idr.), srečanj in poslovnih borz, kot so Conventa Ljubljana, IMEX Frankfurt in EIBTM Barcelona.

Kako vam lahko pomagamo?

Informacije

Kongresni urad Bled
Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma
Ljubljanska cesta 27, SI - 4260 Bled

Telefon
+386 (0)45 780 300

E-pošta:

KUB-brosura

Brošura