TURBO: »Če je okolje čisto, tudi ostane čisto«

08.05.2024 | Novice

TURizem Bled Odpadki

8. maja 2024, je v Medgeneracijskem centru Vezenine Bled potekal strokovni dogodek TURBO (TURizem Bled Odpadki) v organizaciji Ekologov brez meja in Infrastrukture Bled. Sodelujoči so predstavili analizo ravnanja z odpadki na področju turizma in dobre prakse ničelne proizvodnje odpadkov (t. i. zero waste) ter predloge za boljše ravnanje z naravnimi viri in odpadki.

Občini Bled in Gorje prvi certificirani »Zero Waste Občini« na svetu

Leta 2022 sta občini Bled in Gorje prejeli evropski certifikat, t. i. »Zero Waste Certified City«, ki je namenjen pospeševanju prehoda evropskih mest do družbe brez odpadkov. Kot je na dogodku povedal župan Občine Gorje Peter Torkar, so Gorje k projektu pristopile skupaj z Infrastrukturo Bled zaradi povečevanja količine mešanih odpadkov, kar se je odražalo v vedno višjih stroških za komunalne storitve in zaskrbljenosti ob prepolnem odlagališču odpadkov na Mali Mežakli.

Kot je omenil Torkar, je v obeh občinah »turbo« turizem vsakodnevna stalnica, ki s seboj prinaša tudi negativne plati, kot sta hrup in odpadki, zato je trenutno v pripravi strategija trajnostnega razvoja Občine Gorje. Župan poudarja, da je za manj odpadkov potrebno sodelovanje skupnosti in prilagoditev navad, če si želimo živeti v čistem in zdravem okolju.

Bled moramo doživeti – ne videti

Maja Pančur, ki je oktobra 2023 prevzela nalogo zelene koordinatorice destinacije Bled, je predstavila strategijo trajnostnega razvoja blejskega turizma, ki je v veljavi do leta 2025, s ključnim poudarkom komuniciranja destinacije, ki jo je potrebno doživeti in ne zgolj videti.

Vizija turizma deluje v smeri dviga kakovosti turistične ponudbe, ustvarjanja avtentičnih in lokalnih doživetij ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Bled se, s povezovanjem v Skupnosti Julijskih Alp, želi pozicionirati kot vodilno zeleno alpsko središče. Glavni cilji vizije se osredotočajo na desezonalizacijo destinacije s fokusom na vračanju gostov v vseh štirih letnih časih, glavni stebri razvoja pa se osredotočajo na doživetja tradicije in kulturne dediščine, športna doživetja in poslovni turizem.

Kot je pojasnila Pančurjeva, Turizem Bled že od leta 2017 aktivno deluje na področju kolektivne blagovne znamke Blejski lokalni izbor, pod katero so certificirana avtentična in lokalna doživetja, proizvodi, izdelki in pridelki. Na tem področju si aktivno prizadevajo za dvig kakovosti turistične ponudbe z izobraževanjem in usposabljanjem turističnega gospodarstva in ponudbo avtentičnih zunajsezonskih produktov.

Hotelske namestite na Bledu predstavljajo le četrtino vseh namestitev

Glede na podatke iz leta 2022 hotelske namestitve na Bledu predstavljajo 25,7 % od vseh razpoložljivih namestitvenih kapacitet, 12,3 % delež pripada kampu, 34,3 % apartmajem, 11,2 % sobam, 16,5 % pa preostalim namestitvam.  

Od več kot 800 namestitvenih obratov na destinaciji jih le 12 certificiranih z enim od trajnostnih certifikatov, do leta 2030 bi, glede na zaveze, teh moralo biti 72. Trajnostne namestitve na destinaciji trenutno zajemajo Alpine Resort Ribno, Garden Village Bled, Apartmaje Koman, Bled Rose Hotel, Hotel Astoria Garni, Hotel Park, Hotel Savica, Hotel Triglav, Rikli Balance Hotel, Vilo Bled, Vilo Mila in kamp Bled.

Kot je poudarila Pančurjeva, je trenutno povprečna doba bivanja na destinaciji 2,5 dneva, vedno več namestitvenih ponudnikov pa se odloča za politiko minimalne dobe bivanja, kar se počasi preslikava na celotno destinacijo. Na primeru kampa Bled ponazori, da se s podaljševanjem dobe bivanja zmanjša hrup in poveča zadovoljstvo gostov.

Z individualnim pristopom do reševanja problematike na terenu

Direktor Infrastrukture Bled Janez Resman pojasni, da so že deseto leto člani skupnosti brez odpadkov. Problematiko ločevanja odpadkov rešujejo aktivno na terenu, z individualnim pristopom do nastanitvenih ponudnikov, sobodajalcev, gostincev in ostalih deležnikov.

Letos so se odločili za ukinitev zabojev za embalažo na ekoloških otokih. Ugotavljajo, da občani še ne poznajo sistema in niso seznanjeni z dejstvom, da je odvoz embalaže oziroma izpraznitev rumenega zabojnika vključen v ceno komunalnih storitev in tako brezplačen.

Največjo težavo na destinaciji, kot opažajo sami, povzročajo trgovci in ponudniki hitre prehrane, ki po oceni Resmana nahranijo tudi po 10 tisoč gostov na dan – te so večinoma nastanjeni pri zasebnih ponudnikih. Tovrstni embalažni odpadki izjemno obremenjujejo okolje, povzročajo »cvetenje« košev po Bledu in na dan ustvarijo med 7 do 10 kubičnih metrov odpadkov.

Resman poudari, da umik košev, kot so storili na okoliških osamelcih, ni povzročil smetenja vsepovprek, temveč ravno nasprotno – kjer ni košev, ni smeti. Če je okolje čisto, tudi ostane čisto, zatrjuje.

Najboljše je, če odpadek sploh ne nastane

Jaka Kranjc iz društva Ekologi brez meja je postregel z nazornimi podatki. Turistično gospodarstvo letno ustvari 35 milijonov ton odpadkov, turizem je prav tako odgovoren za 14 % vseh nastalih komunalnih odpadkov na globalni ravni, v povprečju evropski dopustniki dnevno proizvedejo 1 kilogram odpadkov – do leta 2050 pa naj bi se količina odpadkov iz turističnih dejavnosti povečala za kar 251 %. Kot primer navede, da bi bilo do 600 gramov odpadka na gosta kazalnik odličnosti. Kot poudarja, je to realen in dosegljiv cilj, ki pa so ga še izboljšali v prvem slovenskem hotelu brez odpadkov Ribno Alpine Resort, kjer trenutno proizvedejo 413 gramov odpadkov na gosta. Borut Pirih je dobre prakse Hotela Cerkno predstavil prek video povezave.

TURizem Bled Odpadki MGVC

Kapital je za razvoj nepogrešljiv, a razmeram se je potrebno prilagoditi

Na okrogli mizi so sodelovali Janez Resman (Infrastruktura Bled), Matija Blažič (Ribno Alpine Resort), Maja Pančur (Turizem Bled) in Ana Colja (Ekologi brez meja).

Matija Blažič iz Ribno Alpine Resort je zbranim razkril, da jih je k viziji hotela brez odpadkov spodbudil prav Janez Resman, direktor Infrastrukture Bled z (neprijetnim) obvestilom, ki je sporočalo, da bo v prihodnje odvoz mešanih komunalnih odpadkov mnogo dražji. Kot je hudomušno pripomnil, so pregovorno varčni Gorenjci v sodelovanju z Infrastrukturo Bled nemudoma zavihali rokave – če so do tega trenutka imeli 30 % ločenih odpadkov in 70 % mešanih, so v enem mesecu razmerje ravno obrnili in realizirali 70 % ločenih odpadkov in 30 % mešanih. S svojimi pristopi odstotka mešanih odpadkov niso mogli zmanjšati, zato so se leta 2016 na pobudo Ekologov brez meja odpravili v sosednjo Italijo in si ogledali primer dobre prakse hotela The Conca Park. Poudarja, da je takšen način delovanja življenjski slog in da delovanje v hotelu tako on kot tudi njihovi zaposleni prenašajo v domače okolje.

Blažič opozori, da je med 75 – 80 % odpadkov predstavljala hrana. Z gosti so zato začeli komunicirati o zmerni postrežbi v samopostrežnem bifeju in jih spodbudili, da se po potrebi vrnejo po novo porcijo. Kot sam poudarja, se jim takšen način poslovanja in delovanja obrestuje, saj so lahko dvignili cene ponudbe, medtem ko je kakovost sob ostala na enaki ravni. V Ribno Alpine Resort ne strmijo k popolnosti, temveč k preudarnemu pristopu, ki se po potrebi prilagaja turističnemu sektorju. Kot primer navede goste iz Koreje, katerim izjemoma obroke servirajo na krožnikih. Prilagodili so se jim tudi s ponudbo hrane po njihovem okusu – servirajo jim riž, ribo ali piščanca. Na ta način so poskrbeli, da se ne ustvarja odpadna hrana.

Majhni koraki vodijo do trajnih sprememb  

Na področju nastanitvenih ponudnikov poudarjajo pomen izobraževanja osebja, spremembo mentalitete in zavedanja, da majhni koraki vodijo do trajnih sprememb – potrebno je samo začeti.

Za zmanjševanje odpadkov hrane svetujejo razmislek o velikosti krožnikov, glede na izkušnje pa povedo, da se najmanj odpadkov ustvari na način samopostrežnega bifeja, kjer si gostje postrežejo toliko, kot potrebujejo in tisto, kar želijo.

Na področju zmanjševanja embalaže bi bilo potrebno uvesti povratno in pralno embalažo – način, ki smo ga že poznali.

Nakupovanje brez odpadkov na voljo tudi na Bledu

Pridružite se nam v nečem novem – a hkrati pozabljenem – nakupovanju brez ustvarjanja novih odpadkov. Na Bledu že leto dni deluje trgovina Na kilo, kjer lahko nakupujete z lastno embalažo, ob koncih tedna pa svoje izdelke lokalni pridelovalci nudijo tudi na tržnici pred trgovino Na kilo in pred GOZD Bled. Raznorazne predmete iz druge roke poiščite v trgovini Škart