Gostje opazijo prizadevanja za trajnostni razvoj destinacije!

21.08.2023 | Novice

Turizem Bled tudi letos izvaja ankete med gosti Bleda, v katerih jih sprašuje po zadovoljstvu z obiskom celotne destinacije, osrednja vprašanja pa so namenjena trajnostnemu razvoju turizma in trajnostnim praksam na destinaciji.

V poletni anketi smo izpostavili vprašanja, ki se nanašajo na brezplačni avtobusni prevoz, transport oziroma gibanje po destinaciji, urejenosti in čistoči destinacije, prav posebej pa nas je zanimalo, ali naši gostje opazijo prizadevanja in ukrepe za trajnostni razvoj. Anketo smo v juliju opravljali v informacijskem centru Triglavska roža Bled.

Dobili smo 62 izpolnjenih vprašalnikov, ki smo jih v izpolnitev ponudili izključno tujim gostom, to pa zato, ker v Sloveniji trajnostni razvoj turizma komuniciramo na več nivojih, od lokalnih skupnosti in lokalnih destilacijskih organizacij, do Slovenske turistične organizacije, pristojnih ministrstev in Vlade RS.

 

Mobilnost na destinaciji

Kako se boste ob svojem obisku Bleda gibali po Bledu? Možnih je več odgovorov:

Kako se boste ob svojem obisku Bleda gibali po Bledu?

1=kolo

2=javni prevoz

3=brezplačni shuttle

4=hoja

5=osebni avto, taksi,..

 

Največ vprašanih je odgovorilo, da se bo po destinaciji gibalo z osebnim avtomobilom, sledi hoja, nato pa brezplačni avtobus, javni prevoz in kolo.

 

Goste smo vprašali, če so opazili urejenost in čistočo destinacije?

Goste smo vprašali, če so opazili urejenost in čistočo destinacije?

1:da

2:ne

 

Gostje so v velikem številu odgovorili, da so opazili čistočo in urejenost destinacije.

 

Ključno vprašanje pa je bilo, ali so opazili prizadevanja za trajnostni razvoj in tudi UKREPE, ki pripomorejo k trajnosti. Odgovori:

Ali ste opazili prizadevanja za trajnostni razvoj in tudi UKREPE, ki pripomorejo k trajnosti.

 

V večini so gostje opazili trajnostno naravnanost destinacije.