Blejsko jezero potrebuje pomoč

22.05.2023 | Novice

Ob izjemnem cvetenju Blejskega jezera leta 2020 sta Občina Bled in takratno Ministrstvo za okolje in prostor ustanovila posebno delovno skupino, sestavljeno iz predstavnikov različnih strok ter državne in lokalne politike, da bi našli rešitve, ki bi jezero iz zmernega ekološkega stanja vrnile v dobro ekološko stanje, kar od Republike Slovenije pričakuje tudi Evropska unija.

Delovna skupina se sestaja redno, sprejela je tudi nekaj predlogov ukrepov in akcijski plan, ki nalaga obveznosti tako občini kot tudi državi oziroma različnim ministrstvom. Predstavniki Lokalnega odbora Gibanja Svoboda Bled so z delovanjem skupine seznanili tudi predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Roberta Goloba, in poslanke v državnem zboru, Katarino Štravs, Sandro Gazinkovski in Almo Intihar. Dogovorili so se, da predstavniki Gibanja Svoboda v Občinskem svetu Občine Bled aktivno spremljajo delo skupine tako na lokalni kot tudi na državni ravni, predvsem pa je treba ukrepe, o katerih se stroka strinja, da so pravi in učinkoviti, čim prej implementirati in izvesti – tako na lokalni kot tudi na državni ravni.