Prosto delovno mesto: Področni svetovalec I za marketing

12.04.2023 | Razpisi

Celotno besedilo javne objave je dostopno spodaj in na spletni strani ter zajema navedbo vseh pogojev, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, druge informacije o delovnem mestu, načinu prijave, pisnih izjavah in fotokopijah dokazil oz. verodostojnih listin, ki jih mora prijava na prosto delovno mesto vsebovati, idr.


Razpis Področni svetovalec I za marketing


Javni zavod Turizem Bled