Objavljena je analiza Ankete o tujih turistih

29.03.2023 | Novice

prihod_v_Slovenijo© www.slovenia.info

STO je na poslovnih spletnih straneh objavila analizo Ankete o tujih turistih. Raziskava je bila s strani Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) izvedena med hotelskimi gosti v Sloveniji v štirih časovnih obdobjih, in sicer julija in avgusta 2021 (poletje), septembra in oktobra 2021 (jesen), decembra 2021 in januarja 2022 (zima) ter aprila in maja 2022 (pomlad). V poletnem obdobju je raziskava potekala tudi med gosti kampov.

V interaktivni publikaciji je prikazan splošni profil tujega turista, ki je Slovenijo obiskal v obdobju med poletjem 2021 in pomladjo 2022, ter značilnosti tujih turistov po najpomembnejših trgih, od koder ti prihajajo v Slovenijo. Prikazane so tudi ključne značilnosti bivanja tujih turistov, ki so Slovenijo obiskali med poletjem 2021 in pomladjo 2022, in sicer po posameznih vrstah občin (zdraviliške, gorske, obmorske, Ljubljana, mestne in druge občine).

Najpomembnejši trije motivi za obisk Slovenije so, ne glede na državo izvora, naravne lepote (87 % je naravne lepote ocenilo kot zelo pomemben ali pomemben motiv), osebna varnost med bivanjem (77 %) ter rekreativne dejavnosti (75%). To so ključni motivi za veliko večino anketiranih, ne glede na trg, s katerega prihajajo. Slaba polovica (45 %) tujih turistov je Slovenijo obiskala že pred tem obiskom.

Ocena povprečnih dnevnih izdatkov tujih turistov, nastanjenih v hotelih, znaša 187 €. Povprečna potrošnja tujega turista, nastanjenega v hotelu, je bila najvišja jeseni 2021, ko je znašala 214 € na dan (vključuje sprotne izdatke in nastanitev), najnižja pa v zimskem času, ko je znašala 172 € na dan. Večina tujih turistov je višino izdatkov ocenila kot pričakovano.

Osebne izkušnje ter priporočila prijateljev in sorodnikov sta najpomembnejša faktorja pri odločitvi glede obiska Slovenije. Turisti, ki so Slovenijo obiskali v pomladnem in jesenskem času, pa že na drugo mesto pod vir informacij postavljajo predstavitev in promocijo Slovenije v medijih. Med ta vir sodijo tako družbeni mediji, kot tudi potovalne spletne strani in portali, kjer turisti najpogosteje zaznajo informacije o Sloveniji.

Več o vsebini raziskave si lahko preberete tudi na povezavi - Anketa o tujih turistih v Sloveniji

Vir: slovenia.info