Obvestila o zapori avtocestnih priključkov Lesce in Radovljica

27.10.2022 | Novice

Podjetje Gorenjska gradbena družba d.d. bo v sklopu izvajanja gradbenih del na glavni trasi AC (smer Ljubljana) potrebovalo v času izvajanja gradbenih del na uvoznih krakih v smeri Ljubljane in izvoznem kraku iz smeri Jesenic na avtocestnih priključkih Lesce in Radovljica vzpostaviti popolno zaporo. Hkrati bo potrebno vzpostaviti tudi popolno zaporo počivališča Radovljica Zahod.

Popolna zapora avtocestnih priključkov Lesce bo vzpostavljena do sedem (7) dni v terminu od 3. 11. 2022 do 4. 12. 2022. Vodenje obvoza smer Ljubljana bo urejeno preko AC priključka Radovljica, iz Jesenic v smeri Bled in Lesce pa preko AC priključka Jesenice – vzhod.

Popolna zapora avtocenstnih priključkov in počivališča Radovljica Zahod bo vzpostavljena do dvanajst (12) dni v terminu od 7. 11. 2022 do 4. 12. 2022. Vodenje obvoza smer Ljubljana (AC), Radovljica, Kropa in Brezje bo urejeno preko AC priključka Lesce in AC priključka Brezje.


Gorenjska gradbena družba