Projekt COASTOUR: Nepovratna finančna podpora za turistična mikro, mala in srednja podjetja

27.10.2022 | Razpisi

Projekt COASTOUR bo finančno podprl 16 slovenskih mikro, malih in srednjih podjetij (MSP-jev) s »trajnostnim vavčerjem« v višini 9.000 EUR za vpeljavo EU shem/certifikatov trajnostnega poslovanja oz. trajnostnih inovacij v turizmu.

V prihodnjem 3-letnem obdobju bosta v okviru projekta COASTOUR izvedena 2 odprta razpisa za prijavo turističnih MSP-jev, za:

- pomoč zunanjih svetovalcev za svetovalno-podporne storitve za podporo uspešni prijavi oz.pridobitvi EU shem/certifikatov trajnostnega poslovanja (Eko marjetica, EMAS, idr.),

- pilotno testiranje, demonstracije oz. vpeljavo sistemov/rešitev za spremljanje trajnostnega poslovanja (PEF/OEF) s pomočjo ključnih kazalnikov posebej prilagojenih za turistična podjetja,

- vpeljavo analitične podpore in avtomatizirana orodja za spremljanje napredka pri trajnostnih prizadevanjih kot pomoč pri vključitvi v izbrane EU sheme/certifikate trajnostnega poslovanjav turizmu (npr. Eko marjetica, EMAS, Travel Life, ZZZS, Green Key). 

Projektne aktivnosti se bodo pričele v novembru 2022. Vabljeni, da vaš interes za sodelovanje sporočite najkasneje do 20. novembra 2022 na naslov: .

Več informacij >