Blejsko poletje 2022

26.08.2022 | Novice

Jutranja mehkoba - Bled -Ales Krivec.jpg© Aleš Krivec

Bled je eden izmed najlepših in najbolj prepoznavnih obrazov Slovenije in tega dela Evrope, zato ni čudno, da je v letošnjem poletju, po umirjanju razmer zaradi epidemije prvem »pravem« po dveh letih, ponovil številčno in finančno izjemno uspešno sezono poletij 2018 in 2019. Tako v juliju kot v avgustu beležimo vsak mesec po okroglo 200.000 turističnih prenočitev, v teh dveh mesecih so tuji gostje ustvarili 97 % vseh nočitev. Največ gostov prihaja iz Nemčije, Češke, Nizozemske, Velike Britanije, Belgije in ZDA. To pomeni, da si turistično gospodarstvo po obdobju, ko je potrebovalo pomoč države, celi rane in da so kljub temu pred nami boljši časi.

Kljub temu pa se na Bledu konstantno soočamo s težavami, ki ob tako velikem številu obiskovalcev za domačine postanejo nevzdržne, za obiskovalce moteče, za okolje pa, upam si trditi, izjemno škodljive.

Ravnovesje v krhkem naravnem in ekološkem prostoru, v katerem se z vso svojo naravno in kulturno dediščino nahaja Bled, človek s svojimi posegi nenehno ruši. V mislih imam seveda v prvi vrsti promet in stanje voda. Na srečo je Blejsko jezero letos po preliminarni oceni Agencije za okolje, ki temelji na terenskih raziskavah, v dobrem stanju, so se pa hude težave ponovno pojavile v potoku Jezernica in v Savi Bohinjki. Mnenja o tem, kaj je krivo onesnaženju, so različna. Različna so tudi mnenja o tem, ali blejska čistilna naprava poleti, ko jo lahko na enkrat obremenjuje tudi 30.000 ljudi ali več, zmore očistiti vse odplake.

Drug problem je seveda južna razbremenilna cesta, ki bo Bled razbremenila prometa proti Bohinju. Odkar stoji severna razbremenilna cesta, ki promet proti Pokljuki vodi mimo Bleda, je kakovost življenja v severozahodnem delu destinacije popolnoma neprimerljivo s tistim prej, domačini živijo bolje in bolj v miru, turistična ponudba je lahko nekaj nivojev višja kot prej.

Pod Ljubljansko cesto, glavno državno cesto skozi Bled, je speljan tudi zloglasni M kanal, v katerega se stekata tako kanalizacija kot tudi meteorne vode. Naloga občine je, da kanal odpre in uredi, da se kanalizacija in meteorne vode ne bodo več mešale, vendar tega dokler ne bo zgrajena obvoznica ne more storiti, saj s tem zapre cesto do Bohinja.

Obvoznica je pomembna tudi zato, ker bomo na Bledu potem jezersko skledo lahko popolnoma zaprli za motorni promet, kar bo prineslo neslutene možnosti udejanjanja zelenih obljub, ki jih Bled svojim gostom, predvsem pa Sloveniji in sebi, daje že vrsto let in so zapisane v vseh razvojnih dokumentih Občine Bled in JZ Turizem Bled.

Slike -shuttle Bled-Vintgar Zatrnik

V letošnjem poletju sta brezplačno vozila dva avtobusa, JZ Turizem Bled si zaradi visokih cen glede na pretekla leta letos ni mogel privoščiti še več brezplačnih linij, smo pa ponosni, da smo občankam in občanom ter našim gostom lahko nudili vsaj to. Avtobus, ki je Bled povezoval z okoliškimi vasmi, smo sofinancirali JZ Turizem Bled in Turistično društvo Gorje, za kar se kolegom iz Gorij najlepše zahvaljujemo. Avtobus je namreč ustavljal tudi na izstopnih točkah za sotesko Vintgar, saj je bil letos dostop do soteske zaradi del v Gorjah zelo otežen.

Drugi avtobus je Bled povezoval s Pokljuko, tega pa so sofinancirali TNP iz podnebnega sklada ter občini Bled in Gorje.

Blejsko poletje je bilo polno prireditev in dogodkov, ki smo jih pripravili različni organizatorji, vendar v sodelovanju in z mislijo na to, da bo tako domačinom kot tudi gostom na voljo čim več čim bolj različnih dogodkov, pri čemer smo veliko pozornosti namenili predvsem tipu dogodkov in vsebini. Največ dogodkov (tudi najbolj zahtevnih) smo pripravili Zavod za kulturo Bled in JZ Turizem Bled, sodelovali pa so še številni organizatorji in soorganizatorji, od Občine Bled do zavoda Aspekt in Kina Bežigrad, prav tako pa so bila različna prizorišča – od Blejskega gradu in Festivalne dvorane Bled do Jezerske promenade in dogajanja v Zaki. Žal je bil letos poleti med prireditvami pod naslovom Blejsko poletje 2022 na Jezerski promenadi en sam ponudnik gostinskih storitev, ostali žal niso mogli zagotoviti dovolj delavcev, ki bi lahko delali še na promenadi.

Blejsko poletje 2022© Miro Zalokar

JZ Turizem Bled je v dveh koronskih letih s pomočjo orodij digitalnega marketinga intenzivno oglaševal Bled gostom, ki so pohodniki, kolesarji, ki imajo radi naravno in kulturno dediščino, v času njihovega bivanja na Bledu pa smo jim kar najbolje skušali predstaviti vse vidike trajnostnega razvoja – od možnosti »zelenega« gibanja po Bledu do tega, da je naša voda iz pipe pitna, da ne maramo plastike in podobno.

Prav tako je čez poletje tekel projekt Blejski lokalni izbor, ki se bo nadaljeval jeseni – za veliki septembrski dogodek, prvo borzo ponudnikov, je vabilo objavljeno v tokratni številki Blejskih novic.

Veliko število gostov na Bledu seveda potrebuje veliko informacij, zato smo letos v juliju in avgustu poleg obeh osrednjih informacijskih centrov, na promenadi in v Triglavski roži, ponovno obudili projekt Vprašaj me, sem domačin. Informatorji so od sredine junija do sredine septembra svoje delo opravljali ob jezeru, pred vhod v Grajsko kopališče pa smo postavili še dodatno informacijsko stojnico, kar se je pokazalo kot odlična poteza, saj je bila stojnica ves čas obiskana.

Pohodne poti, ki smo jih skupaj s strokovnimi sodelavci pomladi pregledali, popravili in uredili, kar je bilo treba, smo preko poletja pregledovali, jeseni in pozimi bo spet čas za popravila, kjer bo to potrebno.

Kljub vsemu naštetemu vas na JZ Turizem Bled prosimo, če nam napišete, kako ste vi videli poletje na Bledu, ne glede na to, ali se ukvarjate s turizmom ali ne. Prosimo vas, če nam svoje vtise, predloge in zamisli pošljete na . Zanima nas predvsem, s čim ste bili zadovoljni in s čim ne, kaj bi izboljšali, kaj pohvalili, kaj predlagate. Informacije, ki jih bomo na ta način prejeli od domačinov, bodo tvorile dragocene podatke za načrtovanje aktivnosti v prihodnjem letu.

JZ Turizem Bled