Rikli Balance Hotel in Hotel Triglav Bled pridobila trajnostni Green Key znak

12.07.2022 | Novice

Ponudnika s svojimi trajnostnim poslovanjem, ki je bilo potrjeno tudi s pridobitvijo omenjenih trajnostnih znakov, soustvarjata zeleno zgodbo trajnostnega turizma v naši destinaciji. 

Ponudnika se bosta v naslednjih dneh prijavila na razpis MGRT za subvencioniranje stroškov, nastalih v postopku pridobivanja trajnostnih znakov. 

ROS.TURIST - Inštitut za odgovorni turizem

green-key-logo