Turizem Bled uspešen pri prijavi na razpis Slovenske turistične organizacije v letu 2022

15.06.2022 | Novice

i-feel-slovenia

Javni zavod Turizem Bled se je uspešno prijavil na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022, ki ga je razpisala Slovenska turistična organizacija. Celotna vrednost projekta znaša 55.555,56 EUR + DDV, vrednost sofinanciranja pa 50.000 EUR. Aktivnosti potekajo od 1. maja do 15. novembra 2022.

S prijavo na razpis smo se zavezali, da prednostno vključujemo tiste oblike oglaševanja, ki z doseganjem namena in ciljev oglaševanja hkrati zmanjšujejo ogljični odtis ter druge negativne okoljske in socialne vplive. Iz tega razloga smo največji del sredstev za oglaševanje namenili digitalnemu oglaševanju.

Največji del oglaševanja bo potekal na Google Ads in Facebook Ads. Za pomoč smo prosili agencijo za digitalni marketing, ki nam pomaga pri postavitvi kampanj, izdelavi kreativ, optimizaciji kampanj ter pri vmesnih dokazilih in zaključnem poročilu. Oglašujemo Bled na splošno, pohodništvo na Bledu, možnosti prevoza po Bledu, trajnostni prihod na Bled in nastanitve. Nekatere od teh kampanj bodo re-marketing kampanje. Oglaševali bomo na slovenskem, avstrijskem, italijanskem, madžarskem in francoskem trgu, in sicer v poletnem ter jesenskem času.

oglas-branding-Bled

V letu 2022 smo se odločili on-line oglaševati tudi preko portalov Kayak in Rough Guides. Preko potovalnega iskalnika Kayak bomo oglaševali na nemškem trgu. Po njihovi adremi bodo poslali newsletter o Bledu, naš oglas pa se bo pojavljal na njihovi strani tistim, ki bodo iskali naše konkurenčne destinacije. Pri Rough Guides, ki drugače izdaja znane tiskane vodiče, bomo naročili članek na njihovi spletni strani, newsletter in objave na njihovih socialnih omrežjih. Nagovarjajo predvsem publiko iz Združenega Kraljestva in ZDA.

»Off-line« oglaševanju smo namenili manjši delež, in sicer oglas v reviji Slovenske počitnice, kjer smo oglaševali trajnostni prihod na Bled in kolesarjenje na destinaciji.

oglas-Slovenske-pocitnice

Izdelali bomo dva promocijska videa. Prvi bo predstavljal novo celodnevno doživetje, povezano z Arnoldom Riklijem, drugi pa bo namenjen splošni promociji Bleda. Ta zadnji video bo namenjen tudi vsem, ki potrebujejo splošne posnetke Bleda, da jih lahko vključijo v svoj video, npr. organizatorji dogodkov na Bledu.

Del sredstev bomo namenili nadgradnji destinacijske spletne strani www.bled.si. Nekatere izmed aktivnosti, ki jih bomo izvedli: dodajanje lokacije v Sitemap fotografij, implementacija avtomatske Breadcrumbs sheme, nastavitev avtomatske Article Scheme za BLOG objave, vzpostavitev AMP člankov za BLOG objave na spletni strani.

Za objavo na spletni strani, socialnih omrežjih in na oglasih bomo naročili nove tekste, prevode besedil, oblikovanje ter kakšno novo fotografijo.

Za delo na projektu smo prerazporedili zaposleno, ki je do zdaj skrbela za digitalno promocijo ter spletne platforme Turizma Bled. Zaposlena bo skrbela tudi za vso administracijo projekta.