Prosto delovno mesto: Delovodja V

04.04.2022 | Novice

Celotno besedilo javne objave je dostopno na spletni strani in zajema navedbo vseh pogojev, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, druge informacije o delovnem mestu, načinu prijave, pisnih izjavah in fotokopijah dokazil oz. verodostojnih listin, ki jih mora prijava na prosto delovno mesto vsebovati, idr.

Javni zavod Turizem Bled