Turizem in epidemija

20.05.2020 | Novice

Epidemija je že in bo še močno zarezala v turizem na Bledu, ki predstavlja osrednjo gospodarsko panogo in se neposredno ali posredno dotika večine občank in občanov. Medtem ko posamezni ponudniki počasi odpirajo dejavnosti, tako gostinci kot tudi sobodajalci, pa hoteli čakajo na dovoljenje za odprtje. Odprta sta Blejski otok in Blejski grad, prav tako delajo tudi pletnarji in fijakerji. 

Marca je bila pod okriljem Turizma Bled in Občine Bled na predlog vseh deležnikov v turizmu ustanovljena delovna skupina Turizem Bled za nove čase, v kateri so sodelovali predstavniki panoge, Občine Bled, Turizma Bled in predstavnica vladne delovne skupine za sestavo ukrepov za pomoč gospodarstvu. Iz te skupine so nastale štiri delovne podskupine, in sicer skupine hotelirjev, sobodajalcev, gostincev in ostalih deležnikov v turizmu. Na drugi strani je podobno delo opravljala tudi Skupnost Julijske Alpe. Na Vlado RS, STO in pristojna ministrstva je šlo tako z Bleda kot iz Julijskih Alp več pisem s pobudami in podrobnim opisom situacije, v kateri se je znašel blejski turizem.

Večine predlaganih ukrepov država ni upoštevala. Največja težava panoge v letošnjem letu in po vsej verjetnosti tudi v prihodnjem bosta zagotavljanje likvidnosti podjetij in ohranjanje delovnih mest. Turizem svoje kapacitete odpira postopno in previdno, rezervacije za prihodnje mesece ne kažejo, da v prihodnost lahko gledamo z optimizmom. Slovenski gost slovenskega turizma ne bo mogel rešiti, s spodbujanjem dopusta doma pa bo seveda lahko pripomogel k zmanjševanju težav, s katerimi se srečujemo.

Bled ima posebno mesto v slovenskem turizmu, tako v dobrih kot v slabih časih, žal tudi tokrat. Lani je blejsko turistično gospodarstvo ustvarilo več kot 1,1 milijona nočitev, od tega je bilo 95 odstotkov tujih. Blejski najpomembnejši trgi so Nemčija, Velika Britanija, Italija, ZDA in azijski trgi, samo lani je Bled gostil obiskovalce iz več kot 170 držav sveta. Lani je bil Bled svet v malem, danes je ostal sam. Bled je namreč specifičen tudi v skupnosti Julijske Alpe. 

Lokalne skupnosti na našem območju niso dovolj močne, da bi same lahko občutno pomagale panogi, še več – eno delovno mesto v turizmu pomenita dve delovni mesti v dejavnostih, ki so s turizmom povezane, torej je v največjem interesu vseh lokalnih skupnosti, kjer je gospodarstvo izrazito usmerjeno v turizem, da se panogi pomaga kot je le možno.

Osrednji predlogi Bleda so bili:

Množična odpuščanja v panogi, propad podjetij ali prodaja podjetij (hotelskih hiš) v panogi lahko pomeni velik socialni, razvojni in posledično okoljski problem za kar nekaj lokalnih skupnosti v Sloveniji. 

Neuspeh turističnega gospodarstva Bleda avtomatično pomeni tudi veliko socialno stisko v sosednjih občinah, posebej v občini Jesenice, od koder prihaja večina zaposlenih domačinov v blejskem turizmu. 

Dejstvo je, da razvoj turizma v posameznih občinah v Sloveniji s seboj prinaša tako pozitivne kot tudi negativne posledice. Upamo si trditi, da smo na najpomembnejših turističnih območjih v Sloveniji zaradi različnih projektov, kot so Zelena shema slovenskega turizma, evropskih projektov in tudi lastnih iniciativ turizem izkoristili za napredek v dobro vseh. Številnih infrastrukturnih projektov, projektov varovanja okolja, razvoja oddaljenih krajev, povezovanja lokalnega prebivalstva,.. ne bi bilo, če ne bi bilo razvitega turizma. 

V zadnjih letih »debelih krav« je Bled stopal po poti, ki je vodila k absolutno trajnostnemu razvoju turizma in s tem lokalnih skupnosti in s tem celotne Slovenije. Lahko samo upamo, da nas ta kriza ne bo postavila deset ali več let v preteklost in da so bila naša prizadevanja zaman. 

Covid kartica gosta

Turizem Bled za letošnje poletje pripravlja povsem spremenjeno, lahko bi rekli kar »covid kartico gosta« Julijske Alpe: Bled. Lani je bila kartica predvsem usmerjena v brezplačne prevoze po Bledu in okolici za vse, ki so na Bledu nočili vsaj tri dni, letos bo to kartica ugodnosti, ki bo povezala nastanitve, gostinstvo in ostale ponudnike storitev s področja turizma. 

Povezani v krizi, okoli brezplačnih 150 parkirnih mest za obiskovalce

Blejsko turistično gospodarstvo se je znašlo v hudi krizi, ki je prizadela vse, precej pa je udarila tudi Občino Bled oziroma njen proračun. 

Kot je povedal direktor občinske uprave, Robert Klinar, je Občina Bled obiskovalcem Bleda po načelu »kdor pride prvi, prvi melje«, dala na voljo okoli 150 brezplačnih parkirnih mest. Brezplačna parkirišča so na voljo na Betinskem klancu, na parkirišču Seliše 2 ( pri osnovni šoli, na sproti pokopališča) ter na makadamskem parkirišču pod gradom.

Poletje brez večjih prireditev, sejem domače in umetnostne obrti bo

Letos poleti na Bledu odpadejo vse večje prireditve. Blejskih dni, Festivala Bled, Festivala Okarina in Srednjeveških dni ne bo, bo pa 5. junija v Zdraviliškem parku zaživel Sejem domače in umetnostne obrti. Ta bo odprt čez poletne konce tedna.