Informacije za ponudnike turističnih nastanitev

25.03.2020 | Novice

Glede na vprašanja nekaterih manjših ponudnikov turističnih nastanitev o začasnem zaprtju dejavnosti za obdobje epidemije je tule nekaj informacij, ki bodo morda v pomoč pri vaši odločitvi.

V kolikor se ponudnik odloči zapreti dejavnost (lahko le za določen čas), je dolžan predložiti zaključno poročilo oz. bilanco.

Skladno s 6. členom Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno - ZPDZC-1 (Uradni list RS, št. 32/14, 47/2015, 55/2016, 21/2017, 18/2018, 17/2019, 43/2019) se ponudnik v času, ko ima zaprto dejavnost tudi ne sme oglaševati, torej smo ga dolžni v tem času odstraniti iz seznama ponudnikov na destinacijskih spletnih straneh, umik ponudbe pa je potreben tudi na ostalih portalih (Booking.com, Airbnb,....), saj se po zgoraj omenjenem zakonu smatra vsakršno oglaševanje v času, ko ponudnik nima priglašene dejavnosti, kot nedovoljeno oglaševanje in delo na črno.

V primeru, da ponudba nastanitve ni vidna na spletnih portalih, je možnost rezervacij v tem času (tudi za prihodnost, ko bo ponudnik spet registriran) praktično nična.

Vemo, da je v teh kriznih časih vsak strošek veliko breme, saj prilivov iz naslova turističnih nastanitev praktično ni, prav zato je Državni zbor dne 20.3.2020 tudi sprejel nekaj dodatnih ukrepov za olajšanje težkega položaja gospodarstva v tej krizni situaciji. Podrobnosti na tej povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-03-20-drzavni-zbor-sprejel-vladne-predloge-na-davcnem-in-kreditnem-podrocju/

Pošiljamo vam tudi objavo Slovenske turistične organizacije, ki povzema nekatere že uveljavljene in tudi načrtovane ukrepe pomoči: povezava do objave: https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/informacije-v-zvezi-s-koronavirusom

Končna odločitev je seveda na strani vsakega posameznika, se bomo pa v prihodnje morali vsi boriti za vsakega gosta posebej in skrbno ravnati s sredstvi, ki nam bodo na voljo.

Obveščamo vas, da je AJPES zaradi izrednih razmer ob razglašeni epidemiji in sprejetega Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS, na svojem spletnem portalu objavil novico - Nastanitveni obrati v RNO – status obrata v času epidemije namenjeno izvajalcem nastanitvene dejavnosti glede statusa nastanitvenega obrata, ki se kot poseben podatek vodi v Registru nastanitvenih obratov (RNO).

V primeru vprašanj izvajalcev nastanitvene dejavnosti, vpisanih v RNO, ki imajo lahko glede na izredne razmere nastanjene npr. zdravstvene delavce, ki zaradi preventivnih zdravstvenih ukrepov ne odhajajo domov in bivajo v nastanitvenih obratih, je AJPES preko svojih referentov (kot odgovor na telefonska vprašanja zavezancev za poročanje) podal usmeritev, da se tovrstne osebe (zdravstveni delavci) evidentirajo s prijavo v sistem eTurizem, v okviru postavke »Razlog oprostitve ali delnega plačila turistične takse« pa iz šifranta izberejo »Oprostitev – prostovoljci za odpravo elementarnih nesreč« (taksa se ne zaračuna).

Občina Bled