Bledu 3. mesto na svetu za kampanjo o zmanjševanju količine odpadkov in na področju trajnosti, Sloveniji zmaga v kategoriji najboljših v Evropi

05.03.2020 | Novice

Bled-ITB-earth© Green destination

Slovenija se je s svojimi prizadevanji na področju trajnostnega razvoja turizma v okviru Zelene sheme slovenskega turizma Slovenske turistične organizacije uvrstila med zmagovalce nagrad 2020 Sustainable Top 100 Destination Awards. Kot najboljša destinacija na področju trajnosti je slavila v kategoriji najboljših v Evropi (Best of Europe). Razglasitev nagrad, ki bi morala potekati v okviru svetovne turistične borze ITB Berlin, je zaradi nastale situacije potekala on-line. 

Bled se je uvrstil med top 3 finaliste v kategoriji ITB Earth Award, ki nagrajuje vodilne prakse na področju boja proti podnebnim spremembam in degradaciji okolja. Z oddano dobro prakso na temo zmanjševanja odpadkov je Bled osvojili tretje mesto, zmagala je QualityCoast Delta, Nizozemska.

Koordiniranje dejavnosti in vodenje projekta Zelena shema slovenskega turizma je na lokalnem nivoju prevzel Turizem Bled. Direktor Tomaž Rogelj pravi:

»Trajnostni razvoj turizma je na tako izjemnem in hkrati občutljivem okolju, kot je Bled, edina možna razvojna pot, ki je najboljša tako za lokalno prebivalstvo kot za naše goste. Prizadevanja gredo v več smeri, tako za zmanjševanje prometa, večjo vključenost lokalne skupnosti v odločanje o načinu razvoja turizma, do izobraževanja na področju ravnanja z odpadki, varovanje kulturne dediščine in podobno. Prav pri vseh projektih Turizma Bled imamo vedno in najprej v mislih trajnost. Iskrene čestitke tudi Slovenski turistični organizaciji, ki certifikacijski sistem Zelena shema slovenskega turizma vodi na nacionalni ravni.«

Projekt, ki ga je Bled opisal v svoji dobri praksi, vodi lokalno komunalno podjetje Infrastruktura Bled. Direktor mag. Janez Resman:

»Ravnanje z odpadki je ena najpomembnejših tem sodobnega sveta. Na Bledu smo že več kot šest let vključeni v projekt Zero waste, torej Družba brez odpadkov, zato naših občanov ni treba več učiti, da je treba ločevati in zakaj. Stopili smo stopničko višje – zmanjšati moramo količino odpadkov, to pa je precej večji zalogaj. Stopili smo na dolgo pot izobraževanja in  osveščanja, ki jo začenjamo že v naših vrtcih in šolah, preko medijev in naših sporočil pa jo prenašamo na ostalo populacijo. Ne zatiskamo si oči in pošteno povemo: pot bo dolga in naporna!«

earth-award

Organizator Green Destinations je zmagovalce in finaliste objavil sinoči, uradna podelitev nagrad pa bo potekala v okviru osrednjega zelenega destinacijskega dogodka na globalni ravni Global Green Destinations Day (GGDD) 2020, in sicer med 6. in 8. oktobrom v Bodrumu v Turčiji.

Nagrado Best of Europe je Slovenska turistična organizacija (STO) prejela za uvajanje trajnostnih modelov v turizmu na nacionalni ravni, v okviru programa Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) skupaj z akreditiranim partnerjem sheme Zavodom Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace in za primere dobrih praks, ki so jih razvili v Bohinju, Mariboru, Mirnu Kras, Idriji in v Monstera bistroju.

Mag. Maja Pak, direktorica STO, je ob tem poudarila: »V preteklih letih je bil slovenski turizem na globalni turistični borzi ITB Berlin deležen vrste uglednih nagrad, med drugim je bila Slovenija že leta 2018 razglašena za najboljšo trajnostno destinacijo v Evropi. Tudi letošnja nagrada 2020 Sustainable Top 100 Destination in prvo mesto v kategoriji Best of Europe, ki je bila letos zaradi odpovedi ITB razglašena on-line, je še ena potrditev, da je trajnostni razvoj prava usmeritev slovenskega turizma. Z Zeleno shemo slovenskega turizma, kamor se je v zgolj šestih letih vključilo več kot 100 različnih deležnikov, sistematično spodbujamo destinacije in ponudnike k uvajanju trajnosti v svoje delovanje. Prejšnji teden smo pozdravili stotega člana sheme, med nosilci znaka Slovenia Green pa je že večina vodilnih destinacij,« in dodala: »Čestitke tudi Bledu za uvrstitev med finaliste in prejeto nagrado v kategoriji ITB Earth Award.«

Po uspešno opravljeni prijavi STO je 12-članska komisija, sestavljena iz predstavnikov mednarodnih organizacij, izbrala zmagovalce in finaliste v sedmih kategorijah: Nature, Community & Culture, Best of Africa, Best of Americas, Best of Asia-Pacific, Best of Europe in ITB Earth Award. Komisija je ocenjevala celovitost prijave, inovativni vidik, učinkovitost in prenosljivost prijavljenega projekta oz. dobre prakse in splošno stanje destinacije na področju certificiranja. Slovenija je z več kot 40-imi certificiranimi destinacijami, prejemnicami znaka Slovenia Green Destination, prejela prvo mesto v kategoriji »Best of Europe« in postala ena izmed letošnjih zmagovalk v sedmih kategorijah in tako potrdila mesto med najboljšimi trajnostnimi destinacijami na svetu. Drugo mesto v isti kategoriji je zasedel Alto Minho, Portugalska in tretje Fiskar Village, Finska

Vsi letošnji nagrajenci so bili objavljeni na spletni strani in družbenih omrežjih Green Destinations (Facebook, Instagram).

Prejem uglednega in globalno odmevnega priznanja Best of Europe 2020 v okviru 2020 Sustainable Top 100 Destination Awards pomeni za vse destinacije z znakom Slovenia Green odlično promocijo in dodatno pozicioniranje v trajnost usmerjene turistične destinacije.

Nagrade podeljujejo organizacije v partnerstvu Green Destinations, TravelMole, Travelife in ITB Berlin, s ciljem izpostavitve uspešnih zgodb, izmenjav dobrih praks in vzpodbujanja nadgradnje in izboljšanja trajnosti  v turizmu. S tem destinacije vzpodbujajo k še večji zavezanosti k trajnosti, pozitivno vpliva tako na lokalno prebivalstvo kot turiste.

Že leta 2018 je bila Slovenija v okviru ITB borze in nagrad Top 100 Sustainable Destinations razglašena za najboljšo destinacijo v Evropi Best of the Planet – Best of Europe.

Slovenija s to izjemno uvrstitvijo še enkrat potrjuje svojo vodilno vlogo med turističnimi destinacijami, ki z odličnimi primeri praks na področju upravljanja destinacij za trajnostni turizem zagotavljajo vključitev lokalnih skupnosti v turistično dejavnosti in hkrati uspešno upravljajo z izzivi, ki jih prinašajo trendi rasti turistov.

V Zeleni shemi slovenskega turizma že sto prejemnikov znaka Slovenia Green

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko kakovosti Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, nudi konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja destinacijam in ponudnikom in promovira zeleno delovanje. Trajnostni razvoj je temelj slovenskega turizma, h kateremu so se zavezali vsi njegovi ključni deležniki in Slovenska turistična organizacija (STO).

V manj kot šestih letih se je v ZSST vključilo 53 turističnih destinacij, 45 ponudnikov nastanitev, 4 naravni parki, 2 turistični agenciji in znamenitost. Kot stoti je v ZSST prejšnji teden vstopil ponudnik nastanitev Nebesa Chalets in na osnovi mednarodno veljavnega znaka Travelife pridobil znak Slovenian Green Accommodation. Da je nacionalni in certifikacijski program resnično primer dobre prakse, kako v trajnostni razvoj vključevati vse ravni v turizmu (destinacije in ponudnike) in jim ponuditi orodje za  nenehno izboljševanje in nadgrajevanje trajnostnega delovanja, ki je v svetu vzbudil veliko pozornosti,  se odraža tudi v različnih nagradah in izpostavitvah kot modela dobre prakse. Več na povezavi v našem medijskem središču. 

STO in Turizem Bled