Srečanje turističnega gospodarstva na Bledu

13.11.2023 | Novice

Srečanje turističnega gospodarstva na Bledu

V četrtek, 9. novembra 2023, je v Festivalni dvorani potekalo srečanje turističnega gospodarstva po zaključku poletne turistične sezone in pred začetkom nove. Na srečanju so sodelovali župan Anton Mežan, direktor Javnega zavoda Turizem Bled Blaž Veber, magistrica Lea Ferjan, direktorica Zavoda za kulturo Bled in direktor družbe Infrastruktura Bled Janez Resman.

 

Prisotnost človeškega faktorja je ključna

Udeleženi na srečanju so bili složni v zadovoljstvu s preteklo turistično sezono, z vpeljavo novih pristopov z namenom ohranjanja rajske vedute Bleda in boljšega zagotavljanja nočnega miru.

Župan Anton Mežan je poudaril, da se na Bledu z okolico s pomočjo prisotnosti človeškega faktorja, v obliki redarskih služb in varovanja, sistemsko vzpostavlja red, izboljšuje stanje zelenic in zelenih površin, obiskovalce pa usmerja na površine, namenjene določnim aktivnostim.

 

Bled moramo doživeti (in ne samo videti)

Blaž Veber, direktor Turizma Bled, je izpostavil glavne poudarke strategije razvoja turizma. Bled se želi ponovno pozicionirati kot letovišče, destinacija za aktivni oddih – in se oddaljiti od aktualne ideje Bleda kot atrakcije, ki privablja obiskovalce zgolj za dan ali uro. S svojo strateško komunikacijo se Bled predstavlja kot destinacija, ki jo je treba doživeti, s čimer se dviga kvaliteta destinacije in privablja goste, ki iščejo aktivna doživetja.

Tudi v letu 2024 bo promocija blejskega turizma osredotočena na ključne trge – Združene države Amerike, Združeno kraljestvo, Beneluks, Nemčijo, Italijo, ter ostale. Veber se je srečanja udeležil ravno po zaključku borze WTM London, zato je z udeleženci delil informacijo, da letalski prevoznik British Airways ponovno vzpostavlja redno linijo v Slovenijo, v regijo se vrača tudi turistična agencija TUI.

V skladu s strategijo razvoja bo Turizem Bled tudi v prihodnje organiziral dogodke na različnih lokacijah po Bledu izven same promenade, ki je v visoki sezoni izjemno obremenjena.

Veber se je dotaknil tudi spektakla Luka2Bled, izjemnega dogodka iz promocijskega vidika, ki je sicer potekal v luči promocije športnih copatov Lake Bled. Dogodek sta finančno podprla Slovenska turistična organizacija in Turizem Bled. Po prvi medijski analizi in odmevnosti dogodka je spektakel zasedel za več kot 4.5 milijona evrov oglasnega prostora, kar ne vključuje pojavnosti na družbenih omrežjih. Kampanja je tako ocenjena kot izjemno uspešna, ponovno se razkriva dejstvo, da je povezovanje s partnerji ključno za preseganje lokalnih omejitev.

Da bi Bled nagovarjal goste, ki bodo ostali na Bledu več nočitev, je potrebno pripraviti in ponuditi dodatne vsebine. Bled se vedno bolj prepoznava kot srce Julijskih Alp – mesto, ki nudi celotno storitveno podporo v obliki nastanitvenih in gostinskih obratov, zaledje Julijskih Alp pa predstavlja območje za dnevne izlete in raziskovanje regije. Na temo kulinarike se pripravlja nov projekt, Bled Gourmet, ki bo lansiran v začetku prihodnjega leta.

Veber je izpostavil tudi razmislek o investicijah v termalno zdravilišče in povezavo med Bledom in rekreacijsko turističnim centrom Zatrnik. 

 

Sezona na Blejskem gradu še vedno traja

Mag. Lea Ferjan direktorica Zavoda za kulturo Bled je poudarila, da so dosegli glavni cilj – podaljšanje poletne sezone, ki na gradu še vedno traja. Grad s svojimi vsebinami privablja vse generacije, izjemno ponosni so na dejstvo, da se lokalni umetniki, ki sicer prebivajo v tujini, s predstavitvami svojih del vračajo na Bled.

Z glavno turistično sezono so zadovoljni predvsem z vidika obiskovalcev – med njimi sta kar 2/3 individualnih gostov, le 1/3 predstavljajo skupine. Parkirišče pod gradom je vedno bolj razbremenjeno, saj večina individualnih gostov grad obišče peš, s kolesom ali organiziranim prevozom, zato bodo v prihodnje razmislili o dodatnih dostopnih poteh, ki bodo vodile na grad.

Poleg investicije v dodatne poti načrtujejo tudi uvedbo novih prireditev, prenovo razsvetljave v Festivalni dvorani, pripravljajo javno naročilo za izgradnjo sanitarij na parkirišču in prenovo ter ureditev Mrakove domačije na Rečici pri Bledu, ene redkih ohranjenih domačij iz 18. stoletja.

 

Največja omejitev je promet

Janez Resman direktor družbe Infrastruktura Bled je poudaril, da je največja omejitev Bleda še vedno promet. Ta vpliva tudi na zaposlene pri Infrastrukturi, saj se manipulacija z odpadki začne dnevno ob 5. uri zjutraj in poteka vse dni v tednu.

Kot glavno naložbo, težko 1 milijon evrov, je omenil prenovo ledne ploskve in kompresorjev v Ledeni dvorani, ki sicer generira več kot 30 tisoč nočitev na Bledu.

Straža do nadaljnjega ne bo obratovala kot smučišče, saj se sooča s težavami toplih zim in dotrajanega zasneževalnega sistema. Problematika je povezana z visoko investicijo, zato so trenutna razmišljanja usmerjena v program Zelena Straže pozimi.

 

Spremembe v prihodnji visoki turistični sezoni

Občina Bled je prometno problematiko naslovila z izgradnjo novega parkirišča ob severni razbremenilni cesti, ki bo urejeno do naslednje poletne sezone. Pogovori potekajo tudi s Slovenskimi železnicami z namenom, da se uredi in določi parkirna mesta na in v okolici železniške postaje.

Spremembe bo doživel tudi plovbni režim, saj je Blejski otok kot kulturni spomenik državnega pomena preobremenjen s plovili. Sprememba plovnega režima bo zajemala dovoljenja za plovbo pletnam, lesenim čolnom in čolnom, ki dostavljajo na otok.

 

Turistična panoga koristi celotnemu lokalnemu prebivalstvu

Ena ključnih gospodarskih panog Bleda je gostinstvo in turizem. Od njega ima korist celotno lokalno prebivalstvo, saj turizem prispeva izdaten delež v občinsko blagajno, ki razbremeni tudi občane pri npr. izgradnji vodovoda, omrežnin, cest, kolesarskih povezav in podobno.

 

Pomanjkanje kadra in vpisa na šole s programi gostinstva in turizma

O problematiki vpisa v izobraževalne ustanove s področja z gostinstva in turizma so spregovorili Simon Malc s Srednje gostinske in turistične šole Radovljica, mag. Radić Darja iz Višje strokovne šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled ter viš. pred. mag. Tadeja Krašna iz Visoke šole za management Bled.

Vsi udeleženi v pogovoru so se strinjali, da je upad vpisa na šole povezan z manj ugodnimi pogoji dela v turizmu, kot glavne problematike so izpostavili ne obstoječ študentski dom na Bledu in pomanjkanje oddaje študentskih sob po dostopnih cenah, enako velja tudi za pomanjkanje ponudbe raznolike študentske prehrane in dostop do študentskega dela izven glavne turistične sezone.

Izobraževalne institucije zaradi upada vpisa rešitve tako iščejo tudi v dodatnih programih, usposabljanjih in kratkih tečajih za kader, ki že deluje na področju gostinstva in turizma, pa za delo ni zadostno usposobljen in kvalificiran. Takšni programi bodo namenjeni tudi za tujce – delovno silo v panogi gostinstva in turizma, ki je na področju vedno bolj prisotna.

Gostje na destinaciji pričakujejo kakovostne storitve in vrhunski servis – človeški faktor in kvalificirana delovna sila sta zato ključnega pomena. Obstoječa infrastruktura je izjemna, udeleženi v pogovoru pa opozarjajo, da je dopolnitev te vrhunski in izobražen kader pereč problem, ki ga moramo začeti naslavljati že danes.