Postavitev učne poti okoli Blejskega jezera

26.10.2020 | Novice

bn-d-zaltorog© Zemljevid Zlatorog

Namen operacije Spoznajmo biodiverziteto v naseljih je zagotoviti inovativne pristope za ohranitev biodiverzitete v naseljih preko ureditve prezentacij biodiverzietete v urbanih naseljih v 3 občinah (Bled, Bohinjska Bistrica, Naklo) in preko osveščevalnih delavnic in priporočil za ohranitev biodiverzitete v urbanih naseljih za prebivalstvo in druge ciljne skupine.

Naložba v ureditev šestih točk okoli Blejskega jezera je pomembna tako z vidika ozaveščanja in izobraževanja obiskovalcev, kot tudi z vidika kreiranja novega turističnega produkta. Učna pot je namenjena obiskovalcem, naša ciljna skupina pa so otroci in starši, ki se sprehodijo okoli Blejskega jezera.  

NE RAZJEZIMO BLEJSKEGA ZLATOROGA

"Ne razjezimo blejskega Zlatoroga" je turistični produkt, ki ga je razvil turistični podmladek OŠ Bled, za kar so junija 2016 na državnem tekmovanju Turizmu pomaga lastna glava prejeli zlato priznanje. Učenci so v okviru projekta razvili didaktično-učno pot okoli Blejskega jezera in jo pospremili z zgodbo in didaktičnimi pripomočki na šestih točkah okoli jezera.

POMAGAJ ZLATOROGU

Pri raziskovanju in branju blejskih pravljic in legend so učenci OŠ Bled odkrili, da je najbolj znana različica pripovedke Zlatorog nemškega avtorja Rudolfa Baumbacha, nastala prav na Bledu. To mitično bitje z zlatimi rogovi je že v 19. stoletju preko literarnega sveta opozarjalo ljudi, kako pomemben je spoštljiv odnos do narave.

Na tematski poti otroke čaka sklop šestih postaj okoli Blejskega jezera, na katerih bodo preko igre spoznali, kako pomembno je varovanje okolja za prihodnost. Na zabaven in izviren način bodo spoznali lepote Bleda, kulturne in naravne znamenitosti ter podoživeli eno najbolj znanih pravljic skozi otroško domišljijo. Z rešenimi nalogami bodo otroci premagali jezersko pošast. Pot se prične pri Osnovni šoli prof. dr. Josipa Plemlja Bled, Seliška cesta 3, 4260 Bled.

Osveščevalne delavnice so bile izvedene na Osnovni šoli prof. dr. Josipa Plemlja Bled in v Vrtcu Bled, kjer so se otroci že preizkusili v izzivih kako varovati naše okolje tudi za naslednje generacije.

Za projekt je Občina Bled namenila 30.000 EUR, od tega Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj povrne dobrih 19.000 EUR.

V sklopu projekta je bila izvedena tematska pot okrog jezera ter delavnice v OŠ in v vrtcu.

Marija Ferjan, Občina Bled

Letak

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

logotipi-zlatorogova-ucna-pot