Jelovica

Na višavah raziščite edinstveno zaščiteno okolje, z avtohtonim rastlinstvom in živalstvom.

Na južni strani Bleda se dviga planota Jelovica, ki se razteza med 900 in 1.600 metri nadmorske višine. Njen najvišji vrh je Partizanski vrh, ki dosega višino 1.441 metrov. Jelovica je po sestavi in izgledu precej podobna Pokljuki, vendar manjša. Manj planin predstavlja manj prostora za živino, v tamkajšnjih gozdovih pa živijo številne ptice, ki jih drugod ne najdemo. Tako kot na Pokljuki, so tudi tu nekoč prevladovali jelo-bukovi gozdovi, ki so jih zaradi oglarjenja v namen energetskega vira potrebnega za talilnico železove rude izkrčili.

Varstvo naravnega okolja

Danes Jelovico prekriva obsežen smrekov gozd, ki nudi zavetje mnogim ogroženim vrstam ptic. Planota ima naravovarstven status NATURA 2000, v okviru katerega ohranjajo naravna življenjska okolja, območje pa je tudi ekološko zaščiteno. Prav tako so zaščitena tudi tri posebna ohranitvena območja, Blato na Jelovici, Ledina na Jelovici in Ratitovec, v katerih živijo rastline in živali, posebej prilagojene na življenje v barju. Med temi živalmi lahko najdemo za to območje zelo značilnega divjega petelina in malega skovika, prav tako pa Jelovico preletavajo planinski orli, sokoli in druge vrste ptic.

Doživite

  • Odpravite se na pohod na Babji zob ali na Talež in občudujte lep razgled.
  • Z gorskim kolesom se odpeljite po gozdnih poteh.
  • Obiščite Jamo pod Babjim zobom in si oglejte značilne kraške pojave.

Vredno ogleda

Znamenitosti