Pogoji uporabe

Fototeka Turizma Bled

 

Fotografije v fototeki Turizma Bled so v visoki resoluciji in jih lahko brezplačno uporabljate za vse objave, ki pomenijo promocijo Bleda kot turistične destinacije, v tujini in doma, v skladu s temi pravili.

Fotografije je dovoljeno uporabljati le ob navedbi avtorja in vira: www.bled.si.

Uporaba fotografij v komercialne namene (npr. reprodukcija na razglednicah, majicah, knjigah, magnetih in podobno), ni zajeta v zgornjem odstavku in ni dovoljena. Vsaka uporaba fotografij v komercialne namene, s strani katere koli fizične ali pravne osebe, je dovoljena le s predhodnim soglasjem lastnika avtorskih pravic (Turizem Bled).

Kakršnakoli kršitev materialnih avtorskih pravic avtorja fotografije je kazniva in ima lahko za posledico materialno odgovornost uporabnika.

Turizem Bled ne odgovarja za uporabo fotografij, ki je v nasprotju s temi pravili.