17. Strateški forum Bled

29.08.2022 - 30.08.2022  /  Bled

Tamino Petelinšek©Tamino Petelinšek

Blejski strateški forum je strateški dialog na visoki ravni med voditelji iz privatnih in javnih sektorjev o ključnih težavah, s katerimi se sooča Evropa v 21. stoletju.

V letih svojega obstoja se je Blejski strateški forum razvil v vodilno mednarodno konferenco v srednji in jugovzhodni Evropi, ki ponuja platformo za izražanje in primerjanje mnenj o sodobni družbi in njeni prihodnosti.

Namen foruma je zbrati udeležence z različnih področij z različnim znanjem in jih spodbuditi k izmenjavi mnenj in iskanju inovativnih rešitev za sedanje in prihodnje izzive.

Poleg tega je forum tudi edinstvena priložnost za srečanja in mreženje z regionalnimi in svetovnimi deležniki.

Zgodovina foruma sega v leto 2006.

Več informacij o Strateškem forumu Bled.


Organizator:

Ministrstvo za zunanje zadeve RS 
E:
W: https://www.bledstrategicforum.org/