Spoznajte lokalno prebivalstvo okoli Blejskega jezera

18.01.2021

Anže Logar Bled Local selection© Tomo Jeseničnik

Kaj je tisto, kar dela neko turistično destinacijo posebno? So to njene naravne in kulturne znamenitosti? Da. Je to ponudba nastanitev? Da. So to dobre restavracije? Da. So to aktivnosti v naravi? Da. So to vrhunski kulturni dogodki? Da (Več o vsem naštetem).

Pred vse našteto pa sodijo domačini. Lokalni prebivalci so tisti, ki dajo destinaciji značaj, njen pečat, njeno dušo. Lahko imate na destinaciji same luksuzne hotele, vsak večer koncert svetovno znanega avtorja, razstave najboljših umetnikov, najlepše proge za smučanje … če nimate domačinov, ki bi vse to podpirali in s tem živeli, imate le zelo lepo in po vsej verjetnosti tudi zelo drago škatlo za darila, ki pa je znotraj – prazna.

 

Trajnost in lokalno prebivalstvo

Mateja Res Vrt okusov Bled Boris Pretnar Gorje© Boris Pretnar

Trajnost in lokalno prebivalstvo? Tako je. Vsaka destinacija, ki želi biti trajnostna, mora predvsem in najprej sodelovati z lokalnim prebivalstvom, to sodelovanje in komunikacija pa morata biti dvosmerna. Trajnostni razvoj in kakovostno okolje za sobivanje turistov in občanov sta tudi temelj nove strategije trajnostnega razvoja Občine Bled, ki je v zaključni fazi priprave.

Lokalno prebivalstvo je duša kraja, s svojo zgodovino, zgodbami, s svojim načinom življenja in s tradicijo neizbrisno zaznamuje vsako destinacijo. S svojo dobrosrčnostjo in prijaznostjo daje obiskovalcem vedeti, da so tu dobrodošli, po drugi strani pa lokalni prebivalci preprosto morajo biti vpeti v odločitve o tem, kaj se bo z njihovim krajem dogajalo in v katero smer bo šel razvoj. Njihov glas mora biti slišan in spoštovan, komunikacija med lokalnim prebivalstvom, odločevalci, političnim vodstvom občine, lokalno destinacijsko organizacijo in turističnim gospodarstvom mora teči v vseh smereh. Da, tudi to je trajnostno delovanje!

Dejstvo je, da ima turizem več obrazov, med njimi so tudi neprijetni, kot so onesnaževanje okolja, preobljudenost naravnih in kulturnih znamenitosti, njegova sezonskost in še marsikaj. Zato je nujno, da lokalni prebivalci vedo in poznajo tudi koristi, ki jih celotna lokalna skupnost, ne samo ponudki, ki svoje storitve neposredno prodajajo, lahko ima od turizma. Turizem namreč zmore ponuditi marsikaj – tudi tistim, ki se z njim neposredno ne ukvarjajo.

 

Blejski lokalni izbor

Bled Local selection image Boris Pretnar© Boris Pretnar

»Bled zna in zmore, na Bledu rastejo ideje in se rojevajo izdelki, na katere smo že danes lahko ponosni. Kolektivna blagovna znamka Blejski lokalni izbor je dokaz, da inovativnost, podjetnost in smisel za zgodbe še živijo v naših krajih! Zgodbe smo iskali med ljudmi, ki srčno ljubijo Bled, izdelke med tistimi, ki cenijo izkušnje in znanje preteklih rodov, hrano med onimi, ki poznajo moč zemlje, na kateri so zrasli. In našli smo vedno iste ljudi, ki vse to nosijo v sebi in znajo ponosno povedati, da so dediči kraja, ki je slovenska podoba raja. Blejski lokalni izbor je vse, kar že od nekdaj biva in raste na Bledu z okolico, v ljudeh s tega konca, v zemlji, v vodi, v zraku. Kar smo dobili od naših prednikov, smo sprejeli s hvaležnostjo in temu daru dodajamo svoje ideje in zamisli, ki so odraz časa, v katerem živimo. Preteklost se je v znamki Blejski lokalni izbor srečala s prihodnostjo. Ponosni smo, da kakovost, avtentičnost in inovativnost združeno v našo skupno znamko, lahko ponudimo nam samim in svetu.« (Več informacij

To je zgodba Blejskega lokalnega izbora, projekta, ki ga je Turizem Bled začel leta 2019 in je del širšega projekta v skupnosti Julijske Alpe, izgradnje kolektivnih blagovnih znamk (Primer).

K sodelovanju smo povabili ljudi, ki se ukvarjajo z različnimi stvarmi – od pridelave in predelave hrane, do rokodelcev in umetnikov ter še bi lahko naštevali (Ponudba). Do danes so se v projekt vključili ponudki rokodelskih in umetniških izdelkov, prehranskih izdelkov in gastronomije, skupaj 69 različnih produktov, ki vsak posebej govori o tem, od kod prihajajo in zakaj so nastali ravno na Bledu. Vsi produkti so šli skozi enoten in transparenten ocenjevalni sistem, ki ga je pripravila neodvisna komisija strokovnjakov.

izdelava hruškovega žganja kmetija Trglav Andreja Bled© Boris Pretnar

Kljub epidemiji Turizem Bled v letu 2021 nadaljuje s projektom, saj mora živeti. Izvedli smo nove delavnice in ocenjevanja za področja rokodelskih in umetniških izdelkov, prehranskih izdelkov in gastronomsko ponudbo, ponudnikom je na voljo individualno svetovanje, izpeljali smo izobraževanje za nove ponudnike izdelkov in storitev, saj se bodo dosedanjim artiklom pridružila še doživetja. Pred nami je študijska tura, predvsem pa uvedba spletne trgovine, ki bo vsem ponudnikom zagotavljala enake pogoje za prodajo njihovih izdelkov, promocijo in strokovno pomoč. 

V oktobru praznujemo eno leto delovanja Blejske tržnice, kjer poleg trgovine KGZ Gozd Bled lahko kupite lokalne izdelke ponudnikov znamke Blejski lokalni izbor - Bled Local selection.  

 

Spremljajte nas na:

Facebook

Instagram

Twitter

Youtube

LinkedIn

Romana Purkart

Romana Purkart

Zelena koordinatorica destinacije Bled.