Cerkev sv. Trojice

Med raziskovanjem Zasipa obiščite staro cerkev in si oglejte zgodovinski zvon.

Podružnična cerkev sv. Trojice stoji v Sebenjah v Zasipu. Cerkev je bila zgrajena leta 1606, gradnjo pa je financirala radovljiška grofica Ana Marija Thurn – Lenkovič.

Poznogotska stavba z baročno opravo je sprva obsegala le kapelo, brez zvonika, kasneje pa so prizidali še lopo ob vhodu. Znamenitost cerkve je manjši zvon, ki je najstarejši mali zvon na Gorenjskem, saj izhaja iz 15. ali celo 14. stoletja in naj bi bil prinesen s Tirolske. V času prve svetovne vojne je država zvonove zaplenjevala zaradi potreb po barvnih kovinah, zvon v cerkvi sv. Trojice pa je rešila njegova starost, saj je že takrat veljal za zgodovinski artefakt.