Odprtje ceste na Mlinem na Bledu

01.07.2024 | Novice

Cesta na Mlinem© Nika Pirnar

Občina Bled je januarja letos začela z izgradnjo novega konzolnega pločnika, vodovoda, meteorne kanalizacije in z asfaltno preplastitvijo dela državne ceste na Mlinem na Bledu. Cesta je s 1. julijem 2024 ponovno odprta za promet.

V aprilu je Občina Bled dokončala izgradnjo specifičnega in zahtevnega novega konzolnega pločnika na Mlinem. Projekt je bil usklajen z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije zaradi videza pločnika tudi z jezerske strani.

Občina je nato dela nadaljevala na državni cesti. Mesec dni pred zaključkom se je pod Vilo Beli dvor, v času deževja in praznega gradbišča, zrušil 124 let star kamniti suhozid, kar je dela podaljšalo za mesec dni. Izgradnja novega zidu in še nedokončane kovinske ograje na njem je zahtevala nepričakovano daljše usklajevanje z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Dela je izvajala Gorenjska gradbena družba, poleg gradnje 180 metrov dolgega konzolnega pločnika pa je naložba vključevala tudi izgradnjo novega javnega vodovoda, meteorne kanalizacije, zarisane talne označbe, javno razsvetljavo in novo asfaltno preplastitev tega dela državne ceste.

Vrednost celotne investicije znaša 1 milijon evrov z vključenim davkom.