O trajnostni mobilnosti na 3. Nacionalni kolesarski konferenci

07.06.2024 | Novice

Kolesarska konferenca

Na svetovni dan kolesarjenja, 3. junija 2024, je v Centru Rog v Ljubljani potekala 3. Nacionalna kolesarska konferenca, ki se je je udeležil tudi predstavnik Turizma Bled z namenom seznanitve z zakonodajo s področja ter novostmi in inovacijami, ki jim lahko sledijo tudi manjše občine.

Dogodek, ki je potekal v organizaciji Ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter Mestne občine Ljubljana, je gostil vrhunske strokovnjake s področja trajnostne mobilnosti in kolesarstva. Na konferenci so predstavili načine spodbujanja trajnostnih oblik mobilnosti, predvsem kolesarjenja in temo naslovili z zakonodajnega, finančnega, družbenega in socialnega vidika.

Na področju primerov dobrih praks so predstavili belgijsko kolesarsko politiko, ki se zavezuje k povečanju deleža koles v prometu, Regionalni načrt mobilnosti poimenovan »Good Move« in vizijo za bolj zeleno mesto, nizozemski predstavnik ambasade kolesarjenja pa je predstavil pet ključnih potreb vsakega kolesarja in načine za izboljšanje prometne politike za večjo rabo koles.  

Na konferenci so predstavili možnosti subvencij za e-kolesa, pomen kolesarske infrastrukture in parkirišč, izzive s katerimi se soočajo zaposlovalci pri uvajanju trajnostne mobilnosti, aktualne podatke o slovenski kolesarski infrastrukturi in storitvah, podelili pa so tudi glavno nagrado akcije »Polni zagona kolesarimo v službo«.