Priprave na turistično sezono

28.05.2024 | Novice

Blejsko jezero© Boris Pretnar

V sklopu srečanja turističnih ponudnikov, ki ga je organiziralo Turistično društvo Bled, je potekala tudi javna razprava soočanja predlogov na temo osnutka novega zakona o gostinstvu. Slednja tema je vzbudila največ zanimanja med udeleženci, pojasnila je ob priložnosti podal državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež. Več informacij o srečanju je na voljo tukaj.

Na srečanju so sodelovali tudi župan Občine Bled Anton Mežan, direktor Javnega zavoda Turizem Bled Blaž Veber in direktor Infrastrukture Bled Janez Resman, ki so udeleženim predstavili priprave na prihajajočo turistično sezono.

Sobodajalci © Turistično društvo Bled

Promet

S strani gradbišča na Betinovem klancu bo do konca maja 2024 stekel promet za pešce in kolesarje po pešpoti, prometni režim na relaciji Koritno – Polica v smeri zgornjega dela naselja skozi ožino ohranja enosmerni promet.

V poletnem času bo ponovno vzpostavljena zapora med Veliko Zako in Pristavo, promet bo usmerjala varnostna služba. Dostop bo omogočen imetnikom Blejske kartice, ki jo po potrebi lahko nadgradijo s parkirno vsebino.

Plačevanje na parkirnih avtomatih je po novem na voljo tudi s plačilnimi karticami, možnost plačila z gotovino ostaja na voljo.

V juniju se bo na občinskem svetu odločalo o dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu na Blejskem jezeru. V zadnjih letih so za kopalce postale nevarne lebdeče deske, t. i. foili, ki dosegajo visoke hitrosti. Odlok bo s spremembami predvsem nagovoril plovila, ki so nova na trgu. Predvideno je, da SUPi na otoku ne bodo več pristajali medtem ko bo supanje po jezeru še naprej možno.

Za namen prometne razbremenitve bodo tudi letos v juliju in avgustu vzpostavljene tri brezplačne linije Bled Busa s traso okoli jezera, povezovanjem okoliških vasi s centrom in linijo na Pokljuko.

Bled Bus © Boris Pretnar

Gostinski in nastanitveni obrati

V nočnem času bo od junija do septembra za spoštovanje javnega reda in miru skrbela ekipa šestih varnostnikov, ki se bodo gibali na območju od Trgovskega centra Bled, Jezerske promenade, avtobusne postaje do Bledca.

Obratovalni časi gostinskih obratov se do 30. junija 2024 podaljšajo do 1. ure, ob petkih in sobotah pa do 2. ure. Pričakuje se, da bo omenjeni obratovalni čas enak čez celotno poletno sezono.

Na temo oddajanja namestitvenih obratov za kratkoročni namen Občina Bled ob sprejetju novega zakona o gostinstvu namerava ohraniti enako število dni oddajanja nepremičnin, kot je z zakonom dovoljeno že zdaj, tj. 150 dni.

Apartmaji-Status-Jerca-Legan-Cvikl-10.jpg© Jerca Legan Cvikl

Usmerjanje turističnih tokov

Z namenom usmerjanja turističnih tokov bo tudi letos med 1. julijem in 15. septembrom zaživel projekt »Vprašaj me, sem domačin«. Terenska ekipa na licu mesta goste učinkovito spodbuja in usmerja na površine, namenjene določenim aktivnostim in k trajnostnemu vedenju na destinaciji.

Projekt ASK ME I'M LOCAL

Upravljanje z odpadki

V prvem tednu aprila 2024 je Infrastruktura Bled iz preobremenjenih ekoloških otokov umaknila zabojnike za mešano embalažo z rumenim pokrovom. Če ste svoje presežne količine mešane embalaže oddajali tudi na ekološkem otoku, si v dogovoru z Infrastrukturo Bled zagotovite večji zabojnik.

Na Bledu se sicer loči skoraj 80 % vseh odpadkov. Infrastruktura Bled poziva ponudnike turističnih namestitev, da iz sob ali apartmajev umaknejo koše za smeti in večje zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov postavijo zunaj objekta, saj se je takšna metoda izkazala kot učinkovit pristop k zmanjševanju količine mešanih komunalnih odpadkov.