Kratkoročno oddajanje na Bledu 150 dni letno

17.05.2024 | Novice

Sobodajalci © Turistično društvo Bled

V sredo, 15. maja, je potekala javna razprava soočanja predlogov na temo osnutka novega zakona o gostinstvu. Srečanja se je udeležila številna množica turističnih ponudnikov namestitev na Bledu, pojasnila je podal državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež. Na posvetu so sodelovali tudi župan Anton Mežan, direktor Javnega zavoda Turizem Bled Blaž Veber in direktor Infrastrukture Bled Janez Resman.

Občina Bled bo omogočila oddajanje enako kot zdaj, 150 dni letno

Kot je v uvodu povedal župan Anton Mežan, Občina Bled nima namena skrajševati dobe kratkoročnega oddajanja, ampak bo oddajanje možno enako kot zdaj, 150 dni letno. Poudaril je, da je bistvo zakona prenašanje določenih pristojnosti preverjanja spoštovanja zakonov in predpisov na organe Občin.

Iskanje skupnih rešitev, saj je področje treba urediti

Kot je pojasnil državni sekretar Matevž Frangež, je osnutek novega zakona o gostinstvu objavljen na e-demokraciji, do 17. junija je v javni obravnavi.

Omejitev kratkotrajnega oddajanja stanovanj na največ 30 dni v koledarskem letu je povzeta po zgledu. Hkrati zakon odločitev o številu dni, ko bo oddajanje možno, prepušča lokalni skupnosti, ki to omejitev lahko omili. Kot je pojasnil, turizem niso samo priložnosti, dodaten prihodek in posel, ampak s seboj prinaša tudi stranske učinke, ki pa niso povsod enaki, saj se ne soočajo vse občine z enakimi izzivi.

Kot je poudaril Frangež, največjo težavo predstavljajo večstanovanjske stavbe, kjer tovrstno oddajanje vpliva tudi na ostale stanovalce. Z zakonom nagovarjajo realne težave, v preteklosti se je na področju izvajal pomanjkljiv nadzor, kar želijo urediti z novim zakonom.

Kot je na srečanju poudarila Dubravka Kalin, generalna direktorica Direktorata za turizem, se v Sloveniji zgolj 17 % nepremičnin oddaja delno, vsa ostala pa v celoti – v to statistiko so zajeta stanovanja, hiše, vile in podobno.

Frangež poudarja, da je v primeru želje oddajanja celotne nepremičnine brez omejitev potrebna sprememba namembnosti objekta.

Z zakonom želijo nagovoriti problematiko dostopnih stanovanj za dolgoročne najeme, saj stanovanja že v osnovi niso namenjena trženju, ampak eni od trajnih oblik bivanja lastnika ali najemnika za daljši čas.

Razprava

Ponudniki turističnih namestitev, ki želijo svojo nepremičnino oddajati celo leto, bodo za ta namen morali pridobiti ustrezno uporabno dovoljenje. Med razpravo so se pojavila številna vprašanja na temo (dolgotrajnega) pridobivanja gradbenih in ali uporabnih dovoljenj, zato nameravajo vpeljati daljše prehodno obdobje oziroma razmisliti o ustreznejši rešitvi priloženih dokumentov, ki bodo za ta namen potrebni.

Izražena je bila pobuda, da se loči režim kratkoročnega oddajanja eno in dvostanovanjskih hiš ter stanovanj v večstanovanjskih zgradbah. Frangež je na posvetu dal obljubo, da bodo pripravili nov predlog, ki bo segmenta obravnaval ločeno.

Po 17. juniju, ko bodo pregledane pripombe in poiskane rešitve, se bo Frangež ponovno udeležil razprave na Bledu za namen skupnega pregleda prenovljene različice zakona.