Delavnice na temo kakovosti turistične ponudbe

03.05.2024 | Novice

Mateja Reš, Vrt Okusov, BLS

V marcu in aprilu so bile izvedene brezplačne delavnice na temo kakovosti turistične ponudbe, namenjene ponudnikom produktov, doživetij in nastanitvenih kapacitet v okviru projekta Blejski lokalni izbor. Vodili so jih člani Akademije izvorno slovensko, ki so delili znanje na podlagi praktičnih izkušenj s spodbudo o razmisleku o nadgradnji in razširitvi ponudbe avtentičnih doživetij v kraju. Takšna srečanja za udeležence predstavljajo tudi priložnost za medsebojno povezovanje.

Delavnice za ponudnike rokodelskih in prehranskih izdelkov se je udeležilo 9 ponudnikov, na delavnici, namenjeni ponudnikom turističnih produktov in vodenih doživetij, smo našteli 5 udeležencev. Najbolj obiskani sta bili delavnici za ponudnike nastanitvenih kapacitet s 15 udeleženci, 13 turističnih ponudnikov se je udeležilo delavnice na temo trženja izdelkov, storitev in doživetij.

Dvig kakovosti turistične ponudbe z vključitvijo v shemo Blejski lokalni izbor

Leta 2020 je Javni zavod Turizem Bled začel razvijati blagovno znamko Blejski lokalni izbor. V prvem ocenjevanju omenjenega leta je 24 ponudnikov prejelo certifikat za 50 izdelkov in jedi. Do leta 2023 je 52 ponudnikov certificiralo 222 izdelkov, jedi in storitev.

Med ponudniki nastanitvenih kapacitet, imajo pravico do uporabe certifikata Blejski lokalni izbor Robotrade d.o.o. Bled, Vila Mila, Hotel Park in Rikli Balance Hotel podjetja Sava turizem d.o.o., in Hotel Triglav Bled. 

Na področju vodenih doživetij je do danes certificiranih 7 gastronomskih in drugih doživetij: Zveni po praznikih, vodena pustolovščina skozi Začaran gozd, priprava in peka potice na Blejskem otoku, doživetje Vrta okusov in občutkov, Od najlepše tepke do Tr'glavovega žganja, doživetje s čebelarjem in Blejski kuharski tečaj. Ponudbo doživetij si podrobneje lahko ogledate tukaj

Več informacij o certificiranih izdelkih Blejski lokalni izbor je na voljo na uradni spletni strani Turizem Bled.

Začaran gozd Bled

Zakaj se vključiti v shemo certificiranja Blejski lokalni izbor?

Dodana vrednost za goste izhaja iz avtentične in lokalne ponudbe, ki ima tudi višjo dodano vrednost. Čeprav je največja prednost Bleda z okolico prav neokrnjena narava in njegova rajska podoba, pa ta ne zadostuje za vedno bolj zahtevne goste.

Veliki premiki v sklopu ponudbe so možni na področju gostinstva, ki mora stremeti h kakovosti, trajnosti in butični ponudbi, ki deluje po principu »z njive na krožnik«, z ustvarjanjem čim manjšega ogljičnega odtisa in vključitvijo lokalne ponudbe, ki temelji na avtentičnih in lokalnih jedeh. Povezovanje med pridelovalci in ponudniki je s tega vidika nujno, saj takšen pristop s seboj prinaša dvig kakovosti ponudbe, s tem pa tudi večjo dodano vrednost in premijske cene lastnikom oziroma ponudnikom.

Na področju trženja tipično slovenskih doživetij, ki vključuje naravne in kulturne danosti, je še veliko priložnosti za nadgradnjo ponudbe, ki bo navdušila tako slovenske kot tuje goste na destinaciji. Tako imenovana petzvezdična in avtentična doživetja, ki pripovedujejo zgodbo, so med obiskovalci vedno bolj zaželena in iskana.

Kakovost ponudbe na destinaciji v veliki meri narekujejo nastanitveni obrati. Največji delež porabe gosta predstavlja namestitev, ponudniki pa bodo le z zagotavljanjem storitev na najvišji ravni dosegli boljšo dodano vrednost. Na tem področju bi lahko veliko storili s povezovanjem med pridelovalci in ponudniki in tako že ob prvem stiku z destinacijo gostu ponudili izdelke, ki so avtentični, kakovostni in predvsem lokalni.

Na spletni strani www.bled.si je objavljen aktualen razpis za pridobitev pravice do uporabe Teritorialne kolektivne blagovne znamke Blejski lokalni izbor. Več informacij je na voljo tukaj.

Tr'glav BLS

Predavatelji so člani Akademije izvorno slovensko

Visokošolska učiteljica na Fakulteti za turizem UM, doktorica Tanja Lešnik Štuhec, se na področju raziskovanja ukvarja s trajnostnim strateškim razvojem podeželskih destinacij, zavarovanimi območji ter z usposabljanjem in svetovanjem ponudnikom pri oblikovanju atraktivne in po meri oblikovane ponudbe za določene ciljne skupine turistov. Lešnik Štuhec je tudi avtorica modela Izvorno Slovensko, po katerem je vzpostavljenih 14 Teritorialnih kolektivnih blagovnih znamk, med drugim tudi Blejski lokalni izbor.

Mojca Polak, magistrica marketinga in prodaje, je predavateljica na Fakulteti za turizem UM, na področju raziskovanja opredeljuje vlogo gastronomije na razvoj in promocijo trajnostnega gastronomskega turizma v destinaciji ter trajnostno upravljanje podeželja.

Zaslužni redni profesor Janez Bogataj je doktor etnoloških znanosti in profesor zgodovine umetnosti. V več kot 2500 delih, od katerih je več kot 80 samostojnih, je obravnaval področja gastronomije in kulinarike, rokodelstva, kulturne dediščine, turizma, turizma na vasi in podobno. Predsednik Republike Slovenije ga je leta 2015 odlikoval z Redom za zasluge.

Priznana senzorična ocenjevalka hrane, magistra Marlena Skvarča, ima bogato domačo in mednarodno predavateljsko prakso, tudi s Katedre za tehnologijo mesa in vrednotenje živil Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Visokošolska učiteljica na Fakulteti za turizem UM, doktorica Jana Vilman, povezuje koncepte oblikovanja in turizma. V turistično gospodarstvo uvaja razmišljanje po principu design managementa, sodeluje pri vzpostavitvi kolektivnih blagovnih znamk po sistemu Izvorno slovensko, upravljanju destinacije Bohinj ter vodilne destinacije Julijske Alpe.

Magistra marketinga in prodaje Ilona Stermecki ima dolgoletne izkušnje s področja delovanja turizma, usmerjene na vodenje agencijskih dejavnosti, destinacijskega upravljanja, razvoja produktov, doživetij in turističnih vodenj.  

Svoje znanje in praktične izkušnje so delili tudi Dunja Koren, direktorica Mrežnega podjetniškega inkubatorja Slovenj Gradec, marketinški konzultant magister Vid Štuhec in magistra Špela Kuzma, z večletnimi izkušnjami na področju hotelirstva.

Nov sklop delavnic za vključitev v certificiranje Blejski lokalni izbor

Prihodnje leto bo organiziran nov sklop delavnic za ponudnike in pridelovalce, ki se želijo vključiti v shemo certificiranja Blejski lokalni izbor. O terminih bomo zainteresirane ponudnike pravočasno obvestili. Jeseni 2024 je predvidena študijska tura z ogledom primerov dobrih praks na eni izmed destinacij, vključenih v Teritorialne kolektivne blagovne znamke.

Vabilo turističnim ponudnikom

Zainteresirane ponudnike vabimo, da za več informacij ali usmeritev na temo vključitve v blagovno znamko Blejski lokalni izbor stopijo v stik z Matejo Vilman, koordinatorico znamke na Turizmu Bled. Dosegljiva je na e-naslovu mateja.vilman@visitbled.si oziroma na telefonski številki 045 780 507.