Dan praznovanja občanov in priložnost za vpogled v preteklo delo občine

12.04.2024 | Novice

V sredo, 10. aprila, so se občani, vabljeni gostje in prijatelji Bleda številčno odzvali vabilu na praznovanje dne, ko je bila 10. aprila 1004 podpisana darovnica, prvi pisni dokument, s katero je cesar Henrik II. briksenškemu škofu Albuinu podaril ozemlje med obema Savama. Na praznični dan so uradno odprli prizidek Zdravstvenega doma Bled, v katerem so urejeni prostori sodobne medicinske pomoči in prostori za izvajanje zdravstvenega varstva otrok in mladine, v večernih urah je potekala osrednja slovesnost, na kateri so podelili občinske nagrade.

Odprtje prizidka ZD Bled

V njem so urejeni prostori sodobne nujne medicinske pomoči in prostori za izvajanje zdravstvenega varstva otrok in mladine. Skupna naložba občin Bled in Gorje ter Osnovnega zdravstva Gorenjske je vredna skoraj 2,5 milijona evrov, 850 tisoč evrov sta občini uspešno pridobili na razpisu Ministrstva za zdravje. Ob svečanem odprtju je pred novim prizidkom ZD Bled potekal tudi Dan zdravja.

Odprtje prizidka ZD Bled© Rok Mučič

Številni gostje na osrednji prireditvi

Osrednje prireditve v Festivalni dvorani so se udeležili številni občani, med njimi tudi minister za notranje zadeve v vladi Republike Slovenije, mag. Boštjan Poklukar, poslanka Državnega zbora Republike Slovenije Alma Intihar, župan Občine Bohinj Jože Sodja, Občine Radovljica Ciril Globočnik in podžupan Občine Žirovnica Sebastijan Zupan. Med gosti je bila tudi županja prijateljske občine, Občine Kungota, Tamara Šnofl, njen podžupan Rudi Matjašič in sodelavka Mojca Štrakl. Na javno povabilo sta se odzvala tudi predsednik Slovenske ljudske stranke Marko Balažic in njihov kandidat za evropskega poslanca Peter Gregorčič v družbe njune gostiteljice na Bledu, Mete Pazlar.

Slovesnosti so se udeležili tudi občinski nagrajenci, svetniki, podžupan Občine Bled Iztok Pesrl, nekdanji župan Janez Fajfar, pastor evangelijske cerkve na Bledu Ace Arsova, predstavniki Policijske postaje Bled in predstavnik vojašnice Bohinjske Bele Boštjan Kekec, predstavniki krajevnih skupnosti, sodelavci Občine Bled in ostali vabljeni.

Praznik je priložnost za vpogled v preteklo delo občine

Kot je v govoru dejal župan Občine Bled Anton Mežan, je praznik čas za pogled v ogledalo, ki zrcali delo in dogodke preteklega leta.

V lanskem letu se je na Bledu zaključilo veliko projektov, ki so se začeli v prejšnjem mandatu – uspešno se je zaključila investicija na področju komunalne infrastrukture Pod Kozarco, v Veliki Zaki se je dokončala izgradnja vodovoda in javne razsvetljave, brez napovedi se je asfaltirala cesta na relaciji Pristava – Velika Zaka.

V sodelovanju z občino Gorje, Osnovnim zdravstvom Gorenjske in Zdravstvenim domom Bled se je uspešno zaključila gradnja prizidka zdravstvenemu domu.

Kolesarski navdušenci so se razveselili zaključka izgradnje kolesarskega parka, t. i. pump track, ob Športnem parku Bledec. Park predstavlja tretji tovrstni projekt v Sloveniji iz bele žlindre, ki prispeva k zmanjšanju porabe naravnih virov.

V sklopu projekta Moj kraj, moj projekt se je obnovilo otroško igrišče, v okviru projekta Medgeneracijski živ živ pa je je bilo predanih šest novih lokacij za stojala za kolesa, v kratkem sledijo nove postavitve.

Nove komunalne infrastrukture z asfaltno površino so bile deležne Stagne v Zasipu – reševanje slabe izvedbe rekonstrukcije ceste izpred nekaj let v vasi Selo je v zadnji fazi dogovorov. Nove komunalne infrastrukture in asfaltne površine je bila deležna Gozdarska ulica na Dobah, nove sintetične podlage pa uporabniki atletske steze – za projekt je občina uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter na razpisu Fundacije za šport.

Med prvomajskimi prazniki bo dokončana sanacija pločnika ob državni cesti na Mlinem, za varnejšo pot proti Selu je že postavljena javna razsvetljava, enako tudi na Ribenski in Koritenski cesti.

V roku dveh mesecev bo dokončana rekonstrukcija Izletniške ceste v Ribnem, predvidoma junija bo občina vložila vso potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo in dozidavo osnovne šole in športne dvorane poleg. Kot je izpostavil župan Anton Mežan, se občina do zdaj ni zadolževala, v skladu z načrtom so se sproti poravnale vse pretekle obveznosti. Takšno ravnanje občini omogoča dober kreditni potencial, ki bo, poleg načrtovanih sredstev iz razpisov, potreben ob začetku gradnje šole in dvorane.

Na podružnični šoli v Ribnem so sanirali kletne prostore, na Bohinjski Beli so v šoli obnovili talne obloge, v Domu krajanov pa hodnik. Dom krajanov Zasip je pridobil varnostno razsvetljavo ter posodobitev sistema ogrevanja.

Obnovile so se nekatere poti v parkih, dodale nove klopi, v veliki meri se je osvežil mostovž v Veliki Zaki, dva nova ekološka otoka sta nameščena na Koritnem in na Gmajni.

Župan je izpostavil eno izmed sicer redko prejetih pohval, primer ureditve mesta za raztros pepela na pokopališču.

Na temo uničujočih poplav, ki so Bledu sicer prizanesle, je izpostavil, da je bil te dni izbran izvajalec del za sanacijo ceste v Bodeščah in da je občina pogrešala dobro opremljen gasilski čoln. Prošnji sta prisluhnila neimenovana donatorja, ki sta PDG Bled poklonila sredstva za nakup gasilskega čolna v višini okrog 35.000 EUR.

Državni projekti na Bledu

S svojimi investicijami na Bledu nadaljuje tudi država, ki sanira plaz v Mačkovcu, gradi se tudi kolesarska povezava Bled – Bohinj in 1. faza južne razbremenilne ceste, kjer je gradnja fekalne kanalizacije Dobe – Betin v domeni občine. Župan je na tem mestu izpostavil, da je hitrosti izgradnje druge in tretje faze južne razbremenilne ceste odvisna predvsem od politične volje na državni ravni. Zaradi omenjene izgradnje, pa tudi zaradi napovedanega odvzema dodatnega dela sredstev Blejskemu gradu in iskanja sredstev za izgradnjo ločenega kanalizacijskega M-kanala in dotrajanosti Ledene dvorane, pogosto sestankuje v Ljubljani na za to pristojnih institucijah.

Načrti za prihodnost

Na Bohinjski Beli načrtujejo izgradnjo pločnika z javno razsvetljavo med Zgornjo vasjo in Podklancem, za kar bo potrebno sodelovanje občine, krajevne skupnosti in lastnikov zemljišč. Nadaljevale se bodo aktivnosti za rekonstrukcijo Cankarjeve ceste, načrtuje se rekonstrukcija ceste Za potokom in izgradnja kanalizacije do Jurčka na Homu in sanacija ceste v Bodeščah.

Nadaljuje se z dolgo trajajočo rekonstrukcijo Razgledne ceste na Rečici in pripravo projektov za del ceste na Žago. Prvi koraki k rekonstrukciji ceste bodo storjeni tudi na območju Jermanke. Spremenil se je projekt vodovoda Piškovca, zdaj bo trasa skozi Muže tudi v tem delu Zasipa poskrbela za novo asfaltno prevleko.

S kandidaturo na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, je občina prejela odobrena sredstva za projekt Popolni zaveslaj, tako se bodo sanirali pomoli in brežine Male Zake.

Ob odcepu za Blejski grad bo na območju današnjih kupov peska nastalo parkirišče, v neposredni bližini bodo v sodelovanju z Zavodom za kulturo Bled postavili javne sanitarije.

Nadaljujejo se pogovori s Slovenskimi železnicami o lepši prihodnosti obeh železniških postaj, zaključene bodo 4. spremembe Občinskega prostorskega načrta, takoj bodo odprte možnosti za nove pobude, med katerimi bo uvrščenih tudi veliko občinskih potreb. Nadaljujejo se tudi pogovori z AS Ribno, vezani na zamenjavo občinskega deleža za nekaj strateško pomembnih zemljišč za občino, tudi za širitev parkirišča, zaključile se bodo številne začete investicije, sproti se bodo pripravljali novi projekti in iskale možnosti različnih financiranj.

Župan se je na tem mestu zahvalil svoji družini, sodelavcem, direktorici občinske uprave Vesni Okršlar, podžupanu Iztoku Presrlu, poslovni sekretarki Tatjani Tavčar, zaposlenim v Turizmu Bled, Infrastrukturi Bled, Zavodu za kulturo Bled, Zdravstvenemu domu Bled, Gorenjskim lekarnam, Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu, zaposlenim na osnovnih šolah, vrtcih in drugih izobraževalnih ustanovah ter ostalim neimenovanim za podporo, sodelovanje in uspešno dosedanje delo.

»Eno je priti na Bled in uživati. Drugo tukaj prebivati. V prvi vrsti se vedno zavedam, da sem na tem mestu zaradi občank in občanov. Zaradi vseh, ki želijo na Bledu pustiti svoj pečat s pozitivnimi dejanji. Ostajam župan, ki posluša in sliši. Ostajam nekdo, ki ni nad vami, ampak eden izmed vas, ki mu je bila zaupana častna in odgovorna funkcija župana. Ostajam Toni. Tisti Toni, ki kljub - za mnoge - nenormalnim delovnikom kakšen dan vmes še vedno skoči na oder v svoji drugi vlogi. Tisti Toni, ki je na voljo vsakemu, ki ga tisti trenutek potrebuje. Zato sem tu. Danes še posebno ponosen, ker skupaj praznujemo naš praznik. Naj se na koncu še enkrat obrnem k vam, cenjene prejemnice in cenjeni prejemniki občinskih plaket in priznanj. Hvala za vaš prispevek k razvoju in prepoznavnosti naše današnje slavljenke, Občine Bled. Spoštovane in spoštovani, vse najlepše in vse najboljše nam voščim!«,  je svoj govor zaključil župan občine Bled Anton Mežan.

Na prireditvi so podelili občinska priznanja

Priznanja© Rok Mučič

Županova priznanja so prejeli

dr. Paula Bacher Marcenich za izjemno naklonjenost Bledu in Sloveniji ter v zahvalo za vsa prizadevanja za prijateljsko sodelovanje in vse boljše razumevanje med nami in v širšem Alpskem prostoru, 

Marija Zupan za dolgoletno srčno vodenje vezilj Katarine v Zasipu, kjer pod njenim mentorstvom že desetletja ustvarjajo prelepe vezenine, ki so jih predstavile ne številnih razstavah ročnih del v Sloveniji in prejele drugo nagrado na mednarodnem festivalu, obdarile z njimi številna društva in posameznike in poskrbele, da se tovrstno znanje in avtohtone vezenine ohranjajo kot delček izjemne dediščine v domačih domovih,

Ferdinand Vouk za 20-letno ohranjanje in negovanje dobrega medsebojnega sodelovanja in prijateljskih odnosov med pobratenima občinama Vrba ob Vrbskem jezeru na Avstrijskem Koroškem in Bledom, zlasti na področju šolstva in kulture, uspešnega večletnega projekta povezovanja otroške šole slikanja in številnih organiziranih prijateljskih srečanj občanov na obeh straneh Karavank, 

Aleš Mezek iz Ribiške družine Bled za njegov čut za sočloveka in pomoč v stiski ter izjemen pogum, ko je v močnem neurju, 19. julija 2023, iz Blejskega jezera rešil utapljajočega desetletnega otroka.

Častni znak rajska ptica je prejel

Tom Varl, mlad glasbenik z Bohinjske Bele, ki je s svojim izjemnim talentom, predanim in zavzetim študijem ter strastjo do glasbe kot skladatelj, dirigent in pedagog dosegel izjemne uspehe tako na slovenski, mednarodni in svetovni ravni, ki ga postavljajo ob bok najbolj obetavnim dirigentov in glasbenikov njegove generacije.

V njegovem imenu je nagrado prevzela mama, Aneta Varl, saj se Tom slovesnosti, zaradi študijskih obveznosti, ni mogel udeležiti. Udeležene je pozdravil prek video povezave in se ob tej priložnosti zahvalil krajevni skupnosti Bohinjska Bela za nominacijo in Občini Bled za dolgoletno podporo in nagrado, staršem za podporo v vseh oblikah in glasbenemu centru DO RE MI, še posebej gospe Nuši, ki ga je davnega leta slišala na Marjetinem sejmu igrati na električne klaviature in ga spodbudila k vpisu v glasbeno šolo - tako se je njegova glasbena pot tudi začela. Ob prejemu nagrade se je zahvalil vsem imenovanim in neimenovanim, ki mu stojijo ob strani, kar mu omogoča vzpenjanje po uspešni karierni poti.

Nagrajenci© Rok Mučič

Zlate plakete so prejeli

Branka Smole za dolgoletno izjemno kulturno in umetniško darovanje, doprinos k bogatitvi in približevanju različnih sfer kulture in umetnosti občanom Bleda in širši javnosti, urejanje lokalnega časopisa Občine Bled, za prispevek k promociji in dodani vrednosti kraja, vedno tudi z noto dobrodelnosti, 

Zora Završnik Črnologar za desetletno predano in uspešno vodenje slikarskega društva Atelje Bled, njen trud k približevanju in spoznavanju likovne umetnosti in slikarskega udejstvovanja v kraju, pripravljenosti na sodelovanje ter bogatitev kulturnega utripa Bleda s prirejanjem slikarskih razstav, med katerimi ima posebno mesto najprepoznavnejši in mednarodni priznani Ex tempore Bled, ki je pred osmimi leti nastal na njeno pobudo,

Dragica Vesković za uspešno vodenje in širitev članstva društva upokojencev Bled, uvajanje številnih programov in projektov, namenjenih sodelovanju in povezovanju različnih generacij, oskrbi za izboljšanje kvalitete življenja starejših občanov v občini, gospodarnim upravljanjem s skupnim premoženjem ter skrb za urejanje stavbe društva ter okolice,

Anton Šmit za dolgoletno izjemno in predano delo v PGD Ribno in GZ Bled. Za njegov velik doprinos k varnosti pred požari in drugimi nesrečami v občini Bled, vzor in vzgajanje številnih mladih generacij gasilcev s svojim bogatim strokovnim znanjem in gasilskimi veščinami, nagrajenimi s številnimi gasilskimi priznanji in odlikovanji ter za pomemben prispevek k ohranjanju snovne in nesnovne gasilske dediščine, ki jo kot velik ljubitelj fotografije in lokalne zgodovine ureja, 

Javni zavod Triglavski narodni park ob stoletnem jubileju podpisa zakupne pogodbe za ustanovitev Alpskega varstvenega parka, ki vse odtlej skrbi za izpolnjevanje zaveze o razvoju naravovarstva, ohranjanje in varovanje narave, krajine in kulturne dediščine, skrbi za trajnostni razvoj ter za njegovo podporno in povezovalno vlogo, ki jo ima pri uresničevanju zastavljenih ciljev z različnimi deležniki na biosfernem področju Julijske Alpe in širše.

Plaketo je prevzel direktor dr. Tit Potočnik, ki je ob tej priložnosti zbrane nagovoril: »Alpski varstveni park je bil ustanovljen v okviru Triglavskih sedmerih jezer, ki je takrat obsegal 1.400 hektarov, danes pa Triglavski narodni park obsega skoraj 84.000 hektarov, del območja je tudi v Občini Bled. V biosferno območje Julijskih Alp, ki je najstarejše in največje biosferno območje v Sloveniji, sega celotna občina Bled. V tem primeru govorimo o medvladnem programu Človek in biosfera, ki govori o ravnovesju med človekom in naravo, kar je danes še posebej pomembno. Blagovne znamke, ki so zastopane, so Bled, Triglavski narodni park in Julijske Alpe – ne glede na to, ali gre za lokalno ali državno raven, pa je pomembno sodelovanje med lokalno skupnostjo in državo. Zavedamo se, da lahko le skupaj dosežemo zastavljene cilje. Sam sem prepričan, da zavod Triglavski narodni park, javni zavodi in Občina Bled vemo, kakšna je pot do zastavljenih skupnih ciljev – komunikacija in sodelovanje. Dokaz, da je enakega mišljenja tudi Občina Bled, dokazuje ravno prejeta zlata plaketa.«

Spremljevalni program

Za bogat spremljevalni in glasbeni program so poskrbeli Domen Kljun, zmagovalec šova Slovenija ima talent, Manca Povšin, Quasi Brass Band, zbor KD DO RE MI ter s humornim vložkom Zdenka Pinter ter Tomaž Bergant. Program je povezovala Manca Ogorevc.

Nastop v Festivalni dvorani © Rok Mučič

Avtor fotografij z dogodka je Rok Mučič.