Za lepši Bled: spremembe pri zbiranju odpadkov

06.04.2024 | Novice

Ekološki otok

V prvem tednu aprila 2024 je Infrastruktura Bled z ekoloških otokov umaknila zabojnike za mešano embalažo z rumenim pokrovom. Če ste svoje presežne količine mešane embalaže občasno oddajali tudi na ekološkem otoku, si lahko zagotovite večji zabojnik.

Dva zabojnika ima vsak uporabnik – sobodajalci potrebujejo tri

Vsi uporabniki komunalnih storitev v Občini Bled morajo imeti dva zabojnika – za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in mešane embalaže, glede na opravljanje različnih vrst dejavnosti so pri nekaterih uporabnikih potrebni še dodatni zabojniki.

Gospodinjstvom se priporoča uporaba zabojnika za papir, kamor spada tudi papirna in kartonska embalaža, kar bo izdatno razbremenilo prepolne zabojnike na ekoloških otokih. Infrastruktura Bled zagotavlja odvoz 1-krat mesečno in se gospodinjstvom dodatno ne zaračunava.

Pri uporabnikih, kjer se dodatno izvaja dejavnost (sobodajalstvo, kmetijsko gospodarstvo ipd.), je uporaba zabojnika za papir obvezna. Več informacij je na voljo tukaj.

Bodite obveščeni ob izrednih ukrepih na vodovodnih sistemih

Pravilnik o pitni vodi veleva, da morajo biti uporabniki v primeru izrednih dogodkov na vodovodu obveščeni v roku dveh ur, saj imajo motnje v sistemu lahko vpliv na zdravje in dobro počutje. Upravljavci vodovodnega sistema zato pozivajo uporabnike za vpis v bazo SMS obveščanja, ki zagotavlja hiter in učinkovit prenos informacij.

Izpolnite obrazec za prijavo na SMS obveščanje in se vključite v sistem hitrega obveščanja.

SMS obvescanje

Novosti Infrastrukture Bled

Z aprilom je bila uvedena identifikacija ob vstopu v zbirni center na Rečiški cesti 2. Uporabnike bo ob prihodu sprejel zaposleni in zabeležil prihod ter količino oddanih odpadkov. Za lažjo identifikacijo uporabniki s seboj prinesite zadnjo položnico.

Vprašanje ni 'kam z odpadki' temveč 'kako preprečiti njihovo nastajanje'

Spremembe pri zbiranju odpadkov so nujne in uporabnike spodbujajo k preprečevanju nastajanja novih. Gibanje zero waste, ki mu na Bledu vztrajno sledimo, je življenjski slog in delovanje človeka na okolje, ki se zavzema za varstvo zraka, tal, vode in planeta. Koncept sloni na ideji uporabe zgolj tistih materialov in izdelkov, ki jih posameznik nujno potrebuje, so reciklabilni in izdelani na način, da odpadka skoraj ni. V nasprotju z recikliranjem koncept družbe brez odpadkov sloni na ozaveščanju o pomembnosti ohranjanja naravnih virov, preprečevanju nastajanja novih odpadkov in spodbujanja k ponovni uporabi.  

Nekaj uporabnih idej, kako preprečiti nastajanje novih odpadkov, si preberite v blog zapisu Manj odpadkov za lepši Bled: Na kilo in Zdrava in brezplačna – voda iz pipe in pitnikov. Pridružite se nam na poti za lepši Bled – za ohranitev podobe raja, ki jo omogočajo naravne danosti. 

Na Kilo