Končna odločitev o obvozni trasi v času gradbenih del na Betinovem klancu še ni sprejeta

07.02.2024 | Novice

Gradbena dela v Betinovem klancu© Občina Bled

V ponedeljek, 5. februarja, 2024, je v Medgeneracijskem centru Vezenine Bled potekal usklajevalni sestanek na temo gradnje prve faze blejske južne razbremenilne ceste, ki poteka na Betinovem klancu. Predstavniki izvajalca gradbenih del, Gorenjske gradbene družbe, so navzočim predstavili predviden obvoz v času gradbenih del, župani občin Bled, Bohinj in Gorje, predstavniki krajevnih skupnosti ter ostali deležniki so na sestanku izrazili pomisleke glede predlagane rešitve in pozvali predstavnike investitorja, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, da poišče ustreznejšo rešitev, ki ne bo povzročila prometnega kolapsa na celotnem območju zgornje Gorenjske.

Udeleženci nasprotovali predlaganemu obvozu

V času gradbenih del na Betinovem klancu, ki naj bi potekala od 4. marca 2024 do prvomajskih praznikov, je predlagan obvoz po edini alternativni državni cesti preko Kočne in Gorij do Bleda. Predstavniki občin, krajevnih skupnosti in ostali vabljeni deležniki so se strinjali, da predlagana rešitev ni optimalna, saj bi morebitni prometni kolaps povzročili po celotni dolini, zavzemajo se za dvosmerni promet na Betinovem klancu.

Obvoz skozi Kočno in Gorje, kamor bi preusmerili promet osebnih vozil, pa tudi avtobusne prevoze, ter prevoz težkega tovora in ostale mehanizacije, bi izjemno obremenil državno cesto. Ta zaradi zoženja na dveh mestih in mestoma načetega cestišča takšne obremenitve, po mnenju navzočih, ne bi prenesla. Za intervencijska vozila bi glede na predlagano rešitev omogočili pot skozi gradbišče z zaustavitvijo prometa za do 10 minut v nasprotni smeri.

Apel na državo k predlogu ustreznejše rešitve  

Navzoči so pozvali investitorja, Direkcijo RS za infrastrukturo, da poišče ustreznejšo rešitev, ki ne bo prometnega kolapsa z Bleda in okolice zgolj preusmerila v okoliške občine.

Takoj ko bo dokončna in ustrezna rešitev znana ter potrjena, bo sklicana novinarska konferenca, javnost pa o trasi obvoza pravočasno obveščena.