Anketa: trajnostna preobrazba smučarskih središč v Alpah

16.10.2023 | Novice

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je v sodelovanju z ZRC SAZU pripravila anketo o smučarskih  središčih v Alpah (Kranjska Gora in Rogla). Vabljeni k sodelovanju. 

KG_Rogla_1

Analiza poteka v sklopu Interreg Alpine Space projekta TranStat, katerega cilj je ustvariti orodja in pristope za trajnostno turistično, gospodarsko, družbeno in okoljsko preobrazbo alpskih gorskih središč. Spodbujati participativne pristope za prepoznavanje izzivov ter pripravo scenarijev in rešitev za prihodnji razvoj gorskih središč ter razviti priporočila politikam na lokalni, regionalni, nacionalni in transnacionalni alpski ravni. Spodbujali bomo procese preobrazbe gorskih središč, ki bodo temeljili na kombinaciji gospodarske diverzifikacije in izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev.

Vabljeni k izpolnitvi dveh anket o smučišču Kranjska Gora in Rogla, s klikom na spodnji povezavi:

Anketa Kranjska Gora >

Anketa Rogla >

Več o projektu si lahko preberete na tem mestu.

Vir: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske