Nov pilotni projekt za zmanjšanje odpadne hrane v slovenskem turizmu

29.09.2023 | Novice

STO v okviru spodbujanja trajnostnih pristopov na področju gastronomije izvaja nov pilotni projekt. S konkretnimi ukrepi na področju zmanjševanja odpadne hrane naslavlja enega ključnih ciljev slovenskega turizma  - bistveno zmanjšanje okoljskega odtisa.   

Projekt za zmanjšanje odpadne hrane v slovenskem turizmu

Pilotni projekt za zmanjšanje količine odpadne hrane v slovenskem turizmu

Na Slovenski turistični organizaciji si na področju razvoja turizma že leta prizadevamo za bolj trajnostno delovanje te panoge. Pred dvema letoma smo v okviru Zelene sheme slovenskega turizma vzpostavili znamko Slovenia Green Cuisine, ki je namenjena spodbujanju trajnostnih pristopov v gostinstvu, zdaj pa to področje naslavljamo tudi s konkretnimi ukrepi na področju zmanjševanja odpadne hrane, kjer lahko okoljski odtis turizma močno zmanjšamo.   

Letos jeseni tako skupaj z Zavodom Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace in združenjem JRE izvajamo pilotni projekt za zmanjšanje količine odpadne hrane v slovenskem turizmu. Pilotna faza projekta bo trajala do konca leta, v njej pa želimo skupaj s sodelujočimi gostinci najti enoten način, ki bi v prihodnosti slovenskim restavracijam, med njimi imetnikom znaka Slovenia Green Cuisine, pomagal pri merjenju in zatem zmanjševanju količin odpadne hrane. Podlaga za izvedbo tega projekta je tudi dokument Roadmap Slovenia Green, ki je nastal novembra 2020.

V prvem koraku smo med sodelujočimi restavracijami že naredili analizo, da bi ugotovili, kje odpadki nastajajo (vzorci uporabe), kakšni so in kakšna je njihova količina.

Tekom projekta bodo nato oblikovane smernice za zmanjševanje odpadne hrane za goste, dobavitelje in gostince. Po izvedbi letošnje pilotne faze načrtujemo, da bo projekt v širšem obsegu zaživel v prihodnjih letih, kar bi nam omogočilo redno spremljanje količin odpadne hrane in napredka pri njenem zmanjševanju.

Področje kot zelo pomembno v eni od sedmih točk izpostavlja tudi Zaveza za trajnostno gastronomijo, ki jo podpišejo vsi imetniki znaka Slovenia Green Cuisine. Ta pilotni projekt je tako eden od korakov, s katerimi omenjeno zavezo uresničujemo tudi v praksi.

 

Vir: STO