Nove zgodbe Blejskega lokalnega izbora

21.09.2023 | Novice

V torek, 19. 9. 2023 smo na posebnem dogodku v prostorih infocentra Triglavska roža Bled slavnostno podelili certifikate kakovosti Blejski lokalni izbor novim prejemnicam in prejemnikom.  

Po uspešno zaključenih ocenjevanjih 4 kategorij v letošnjem letu se je v mrežo ponudnikov certificirane ponudbe na novo vključilo še 9 ponudnikov z območja Bleda in okolice, lokalna ponudba zbrana pod našo pod destinacijsko znamko pa je bogatejša za 32 pozitivno ocenjenih prehrambenih, obrtniških in gostinskih izdelkov ter turističnih produktov, katerim so skupni odlična kakovost ter lokalna in  trajnostna nota.

Podelitev certifikatov (93)

Prejemniki in prejemnice certifikatov Blejski lokalni izbor po posameznih kategorijah:

Rokodelski izdelki in izdelki unikatnega ter industrijskega oblikovanja:

Pridelki in živilski izdelki

Jedi in pijače, postrežene na gostinski način

Turistični produkti in vodena doživetja

Turizem Bled uvajanje kolektivne blagovne znamke zagovarja z več vidikov, in sicer z znamko zagotavljamo povezovanje lokalnih obrtnikov in kmetov s turizmom in turističnim gospodarstvom, turističnemu gospodarstvu zagotavljamo izdelke lokalnega porekla višje kakovosti, turistom pa stik z avtentičnostjo in tradicijo kraja. Vse te komponente so del trajnostnega razvoja destinacije.

Velik potencial vidimo v povezovanju destinacij na regionalnem nivoju, v okviru skupnosti Julijske Alpe ter na nacionalnem nivoju v okviru Mreže teritorialnih kolektivnih blagovnih znamk, ki izvaja povezane aktivnosti v skupno dobro kolektivnih blagovnih znamk in katere cilj je celovit razvoj ponudbe podeželskih destinacij v pametne trajnostne destinacije s prepoznano certificirano visokokakovostno ponudbo z lokalno dodano vrednostjo po celotni verigi vrednosti od vil do vilic ter vodenih doživetij.

Register certificirane ponudbe je dostopen na spletni strani www.bled.si pod zavihkom Kaj videti in početi – Bled Local selection – Ponudba. V letošnjem letu načrtujemo še izvedbo študijske ture z ogledom dobrih praks druge kolektivne blagovne znamke ter vzpostavitev spletne trgovine za prodajo certificiranih izdelkov. Razpis za podelitev pravice do uporabe znamke, preko katerega lahko zainteresirani ponudniki prijavite svoje izdelke, jedi in storitve v ocenjevanje je predviden v začetku prihodnjega leta.

Iskrene čestitke in zahvala vsem nagrajenkam in nagrajencem, ki dokazujete, da inovativnost, podjetnost in smisel za zgodbe še živijo v naših krajih.

Turizem Bled