Evropski teden mobilnosti 2023: »Pospravimo ulice«

18.09.2023 | Novice

Evropski teden mobilnosti

Tudi letos je Občina Bled pristopila k projektu Evropski teden mobilnosti. Ta bo povezal na tisoče evropskih mest v prizadevanjih za človeku in okolju bolj prijazne načine mobilnosti. Do vrhunca dogajanja med 16. in 22. septembrom bodo po vsej Evropi potekale številne aktivnosti.

Slogan Evropskega tedna mobilnosti 2023 je Pospravimo ulice!

Aktivna mobilnost (hoja in kolesarjenje) je eden najprimernejših in najbolj varčnih načinov opravljanja dnevnih poti v slovenskih naseljih, kjer so razdalje izrazito kratke. Hojo in kolesarjenje lahko spodbujamo takrat, ko je infrastruktura za hojo in kolesarjenje kakovostna, povezana, prijetna, varna, navsezadnje pa tudi skladna z nacionalnimi smernicami na tem področju. Prav evidentiranje, odstranjevanje in preprečevanje ovir na javnih površinah je osnovni namen nacionalne aktivnosti POSPRAVIMO ULICE, ki poteka v okviru letošnjega Evropskega tedna mobilnosti. 

Čeprav je infrastruktura za pešce in kolesarje marsikdaj primerna, so na njej vse prevečkrat številne ovire, ki bi jih bilo treba zaradi preglednosti, varnosti in udobnosti uporabe prestaviti na primernejše mesto ali pa jih kar odstraniti.

Tovrstne ovire so različne – lahko so nepremične, premične ali začasne, kar seveda vpliva na zahtevnost njihovega odstranjevanja. Ne glede na vrsto ovire pa je pomembno, da jih evidentiramo in odstranimo čim več, saj otežujejo hojo in kolesarjenje. Enostavnejše ovire odstranimo takoj ali vsaj srednjeročno, zahtevnejše pa rešujemo dolgoročno.

Ključni rezultat aktivnosti POSPRAVIMO ULICE bodo bolj urejene in varne poti pešcev ter kolesarjev, navsezadnje pa tudi bolj ozaveščeni prebivalci, vodstva občin in drugi deležniki. 

V zvezi z navedenim naprošamo vse lastnike zemljišč ob občinskih javnih cestah, da redno skrbijo za obsekovanje in obrezovanje rastlinja na svojih zemljiščih in s tem omogočijo varno odvijanje prometa. 

Osnovna šola s podružnicama in vrtec spodbujajo k hoji, kolesarjenju in pešačenju s kokoško Rozi v okviru Pešbusa, Peš v vrtec. V tem tednu Pešbusi vozijo tako na OŠ Bled, kot tudi na POŠ Bohinjska Bela in POŠ Ribno. 

Vabljeni tudi vi, da opravke v teh toplih jesenskih dneh opravite na okolju prijazen način.

 

Občina Bled