Le še nekaj dni do panela o turizmu na Blejskem strateškem forumu

25.08.2023 | Novice

Le še nekaj dni nas loči do 9. panela o turizmu na mednarodni konferenci Blejski strateški forum. O temi Družba znanja in poklici prihodnosti v turizmu bo v torek, 29. avgusta, v Grand Hotelu Toplice na Bledu spregovorilo devet uglednih govorcev.

 

BSF

Trg dela se zaradi raznih globalnih vplivov hitro spreminja. Gre za kombiniran vpliv novih tehnologij, digitalizacije in avtomatizacije poslovanja, prehoda v nizkoogljično gospodarstvo, globalizacije, spreminjanja družbe in staranja prebivalstva. Posledice številnih sprememb so pred nas ‒ ves svet ‒ postavile velik izziv: Kako učinkovito prilagoditi trg dela ter zadostiti potrebam po novih veščinah in spretnostih delovne sile za poklice prihodnosti, ki so zeleni in digitalni?

Tudi v turizmu močno primanjkuje ustrezno usposobljene delovne sile. Turistični sektor je pomemben, saj ustvarja veliko delovnih mest in v ospredje postavlja tradicionalno vrednoto ‒ gostoljubje. Ali nam bo pri izobraževanju in delu uspelo izkoristiti potencial tehnologije in digitalizacije (ter ohraniti gostoljubje kot edinstveno vrednoto)?

Podjetja v panogi iščejo zaposlene s kakovostnimi znanji in z visoko ravnijo mehkih veščin. Delovne razmere v turizmu se morda ne zdijo vedno privlačne, zato se mladi pogosto odločijo za drugo poklicno pot. Kako k delu v turizmu s proaktivnim pristopom pritegniti nove, mlade talente?

O vseh teh vprašanjih bo tekla beseda na 9. panelu o turizmu na BSF. Panel bo potekal v torek, 29. avgusta, z začetkom ob 10. uri.

Devet uglednih govorcev, v živo tudi prek spleta

Panel bosta sestavljala dva uvodna nagovora, sledile pa bodo tri krajše razprave, posvečene trem vidikom osrednje teme.

Uvodna govorca bosta:

V razpravi pa bodo sodelovali:

Celoten program panela o turizmu najdete na povezavi.

Panel bo v celoti potekal v angleškem jeziku. Spremljati ga bo mogoče tudi preko neposrednega spletnega prenosa na povezavi.

Blejski strateški forum v znamenju solidarnosti

V luči uničujočih poplav, ki so nedavno prizadele Slovenijo, in velikanske škode, ki so jo pustile za seboj, se bo letošnji Blejski strateški forum prilagodil situaciji bo izrazil solidarnost. Organizatorji so ukinili vse družabne aktivnosti v okviru dogodka, predvidene aktivnosti, kot so otvoritev, razprave in koncert, pa bodo vsebinsko prilagojene.

Med Blejskim strateškim forumom bodo potekale tudi aktivnosti za zbiranje sredstev za odpravljanje posledic poplav. Zaradi letošnjih katastrofalnih poplav v Sloveniji in številnih kriz, ki smo jim priča po svetu, bo letošnji Blejski strateški forum usmerjen v iskanje skupnega stališča o tem, kako lahko kot globalna skupnost na temeljih solidarnosti gradimo trajnosten, odporen in socialno pravičen svet.