Poostren nadzor prometa ter spoštovanja javnega reda in miru ob prihodnjem koncu tedna

13.07.2023 | Novice

Poostren nadzor prometa ter spoštovanja javnega reda in miru ob prihodnjem koncu tedna

Prihodnji konec tedna, od 21. do 23. julija,  pričakujemo na Bledu še dodatno povečan promet in še več gostov, javni zavod Turizem Bled pa pričakuje dober obisk prireditev, ki se bodo odvijale na prostem.

Varnost ljudi in premoženja je seveda na prvem mestu, zato Občina Bled in JZ Turizem Bled prosita tako domačine kot goste Bleda, naj upoštevajo prometne predpise in prometno signalizacijo. V zadnjem času je do zastojev ob koncih tedna prihajalo na cesti Mlino – Selo, čeprav je na tej cesti dovoljen samo lokalni promet. Medobčinsko redarstvo bo tako posebej nadziralo upoštevanje prometnega znaka, saj moramo domačinom in njihovim gostom zagotoviti normalen dostop do njihovih bivališč, tranzitni promet pa sodi na državno cesto.

Javni red in mir moramo na Bledu spoštovati vsi. Bled je seveda eno izmed najbolj prepoznavnih in obiskanih turističnih središč, je pa hkrati tudi izjemno naravno in kulturno okolje, ki narekuje spoštljiv in odgovoren odnos. Bled ni destinacija za množične in hrupne zabave, pač pa destinacija, ki ponuja stik z naravo ter doživljanje kulture in umetnosti.

Vrsta ukrepov, ki jih je destinacija sprejela za zmanjšanje prometa na cestah in boljšo pretočnost, kažejo učinke, vendar s(m)o na koncu ljudje tisti, ki se odločimo, ali bomo nekaj spoštovali ali ne. Dodatni brezplačni avtobusi, obvestilne table, ki v realnem času sporočajo, katera parkirišča so prosta in katera ne, urejene pohodne poti, gradnja osrednje kolesarske povezave med Bledom in Bohinjem, informatorji na terenu, pozivanja k zmanjšanji uporabi plastike, proti smetenju, varovanje osrednjega blejskega parka in celotne jezerske obale,.. vse to so ukrepi, ki so že sprejeti in ki v praksi tudi delujejo.

Res je, da v letošnjem letu dodatne težave povzroča gradbišče na Ljubljanski cesti, kjer se gradi južna razbremenilna cesta, vendar je to cesta, ki bo tranzitni promet speljala proč od jezera in jo Bled brezpogojno nujno potrebuje. Republika Slovenija, občina Bled in izvajalec del so zavarovali gradbišče in na obeh straneh namestili prometno signalizacijo, ki pešcem in kolesarjem prepoveduje hojo in vožnjo bodisi po gradbišču bodisi po državni cesti, ravno tako pa je jasno označen tudi obvoz čez Koritno. O zapori je JZ Turizem Bled obvestil tudi JZ Turizem Radovljica, z namenom, da tudi njihovim gostom povedo, kako v letošnjem poletju s kolesom ali peš na Bled. Kljub vsem naporom se srečujemo z ljudmi, ki prepovedi enostavno ne upoštevajo. Še enkrat tukaj omenjamo dejstvo, da smo na koncu posamezniki tisti, ki prepovedi in priporočila bodisi upoštevamo bodisi ne, treba pa se je zavedati, da imajo prav vse prepovedi svoj vzrok, kršenje pa seveda tudi posledice.

Naj bo poletje prijetno za vse!