Objavljena je publikacija Turizem v številkah 2022

16.06.2023 | Novice

Turizem v številkah je publikacija, ki jo STO izdaja letno, v njej pa zajame najpomembnejše podatke in statistike, ki odražajo sliko stanja slovenskega turizma v preteklem letu.

Turizem v številkah © www.slovenia.info

Publikacija podaja pregled turističnega leta 2022 v Sloveniji. Glede na leto 2021 smo zabeležili 39 % več prenočitev in 47 % več prihodov. Tudi v letu 2022 je bilo največ prenočitev zabeleženih v gorskih občinah (31 % vseh prenočitev), sledile pa so obmorske občine (20 %) in zdraviliške občine (20 %).

Publikacija Turizem v številkah poleg splošnih podatkov, kot so struktura prenočitev po vrstah občin in nastanitvenih objektov, ponuja tudi pregled sezon in makro destinacij ter vpogled v najpomembnejše dejavnosti Slovenske turistične organizacije.

Turizem v številkah >>

Vir: www.slovenia.info