Najzanimivejše drevo leta 2023 je mogočna platana

13.06.2023 | Novice

Najzanimivejše drevo leta 2023 je mogočna platana

Vsako drevo je lepo in nekaj posebnega, nekatera pa s svojo mogočnostjo in lepoto poskrbijo, da zaustavimo korak. Komisija za urejanje zelenih površin v Občini Bled je zato v začetku letošnjega leta povabila občanke in občane k podaji predlogov za najzanimivejše drevo v občini Bled. Med vsemi prispelimi predlogi je Komisija soglasno odločila, da se posebno predstavitev v letu 2023 nameni mogočni platani,ki raste v bližini vile Prešeren in že več kot stoletje nenadomestljivo lepša okolico blejskega bisera.

S svojim zanimivim habitusom zbuja občudovanje  tako domačinov kot tudi turistov in nas vsak dan znova opominja, kako trpežna in prilagodljiva so ta čudovita zelena bitja Drevo je namreč zaradi odloma dobre tretjine oz. skoraj polovice drevesa že desetletja votlo in prav neverjetno je, kako uspešno in zdravo kljubuje vse prej kot idealnim rastnim razmeram.

Platana je eno izmed treh dreves, ki ima v blejski občini poleg črnega bora in velikega jesena pri Zavodu za varstvo narave Republike Slovenije status naravne vrednote. V letu 2020 so delavci Infrastrukture Bled po navodilih strokovnega arborističnega mnenja certificirane arboristke Tanje Grmovšek izvedli tudi strokovno nego njene prostrane krošnje. Njeno veličino lepo odsevajo tudi spodnje fotografije, na katerih ljudje v primerjavi s platano izgledamo kot palčki.

Drevesa so živa bitja, brez katerih tudi nas ne bi bilo in zaslužijo si, da z njimi spoštljivo ravnamo. Ob tej priložnosti še poziv in obenem zahvala vsem občanom in občankam, ki sadite in zgledno, s spoštljivim odnosom negujete in skrbite drevesa, ki nam na lepšajo naš skupni dom.

V kolikor občani potrebujejo nasvet kako ravnati z velikimi, mogočnimi drevesi, ki rastejo na njihovih zemljiščih, potrebujejo nasvet glede urejanja krošenj, svetovanje glede odstranitve in nadomestni sadnji ustreznih dreves,  lahko pišejo na elektronski naslov . Komisija bo vlogo pregledala in opravila ogled na terenu, vlagatelj pa bo prejel pisni zapisnik o ugotovitvah in priporočilih.

Do naslednjega izbora najzanimivejšega  drevesa vas lepo pozdravljamo.