Blejski lokalni izbor – rezultati ocenjevanj 2023

07.06.2023 | Novice

Javni zavod Turizem Bled je dne, 27.3., objavil Razpis za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke turistične destinacije Bled ter objavil termine izobraževalnih delavnic in ocenjevanj za 5 kategorij certificiranja ponudbe pod znamko Blejski lokalni izbor, in sicer: rokodelskih izdelkov, pridelkov in živilskih izdelkov, jedi in pijač, turističnih produktov in vodenih doživetij ter nastanitvenih kapacitet.

Komisija v sestavi predsednika prof. dr. Janeza Bogataja ter članov Marlene Skvarča, Francija Jezerška in dr. Jane Vilman je najprej ocenila rokodelske izdelke in izdelke unikatnega in industrijskega oblikovanja ter pridelke in živilske izdelke. Rokodelskih izdelkov ni bilo prav veliko, ocenili smo 11 izdelkov, izdelanih izpod rok 7 ponudnikov. Nekoliko je presenetilo število tiskarskih izdelkov (knjig, brošur in koledarjev), ki so seveda eno od področij spominkarske ponudbe, vendar morajo biti tudi zasnovani ob upoštevanju tega dejstva. Lokalne monografije in prikazi društvenega delovanja so lahko zanimivi samo za lokalno prebivalstvo, ne pa za domače in tuje turiste, ki prihajajo na Bled. Sicer je bila komisija nad poslanimi izdelki iz različnih rokodelskih področij zadovoljna. Pri ocenjevanju prehranskih izdelkov je bil nabor številčnejši, žal pa je bila paleta različnosti dokaj skromna. Še vedno je ena glavnih ovir tehnologija izdelave in velika odsotnost zgodb na izdelkih, pa čeprav izrazito kratkih. Zelo smo pogrešali zastopanost lokalnih živil in pridelkov. Po kakovosti so izstopali čaji in kruh. Ocenili smo 19 izdelkov, prinesenih v ocenjevanje s strani 8 ponudnikov, pri čemer so bili vsi, z izjemo enega, ocenjeni pozitivno. Prav tako smo potrdili večino rokodelskih in prehranskih izdelkov,  ki so bili dani v ponovno ocenjevanje.

V kategoriji jedi in pijače, postrežene na gostinski način je komisija, ki so jo sestavljali prof. dr. Janeza Bogataja ter Dunja Koren in Mojce Polak ocenjevala Alpski zajtrk - košarica, burger Prgovc in meni Blejski lokalni izbor v restavraciji Julijana. Komisijo je zelo razveselila inovacija sicer množične globalne jedi. Z burgerjem, kjer so ena od sestavin tudi tepke in nekatera druga živila lokalnega in regionalnega izvora dokazujemo, da ob ustrezni količini globalnih jedi kaže v prihodnje turistom in lokalnemu prebivalstvu ponujati tudi take jedi, ki pa imajo lokalno noto. V Hotelu Triglav smo ob preverjanju kakovosti z veseljem ugotovili, da so bile odpravljene drobne pomanjkljivosti, ki jih je komisija zapisala ob svojem prvem ocenjevanju.

Letos smo ocenjevali tri doživetja, dva izmed doživetij izpolnjujeta kriterije za pridobitev certifikata, pri enem doživetju pa je potrebno ponudnika voditi do pridobitve certifikata oziroma ga podpreti pri razvoju. Doživetja, ki izpolnjujeta vse kriterije in vključujeta tudi izobraževalno noto izražata tudi oseben angažma prijaviteljev. S premišljenim in načrtovanim delom ter poznavanjem naravne in kulturne dediščine destinacije, uspešno prepletajo vse elemente, ki jih potrebuje vodeno doživetje z dodano osebno noto. Turistične produkte in vodena doživetja so ocenjevale predsednica komisije Ilona Stermecki ter članici Dunja Koren in Jana Vilman.

Za ocenjevanje kategorije nastanitvenih kapacitet na letošnjem razpisu nismo prejeli nobene prijave. Ena od pogojev za pridobitev pravice do uporabe znamke Blejski lokalni izbor za nastanitve sta namreč okoljski znak in članstvo v ZSST. Z namenom, da bi ponudnike navdušili in izobrazili v smeri trajnostnega poslovanja smo v sodelovanju s predstavniki akademije Izvorno slovensko organizirali dve delavnici in glede na relativno pozitiven odziv obiskovalcev druge delavnice pričakujemo, da bomo v prihodnjem letu na destinaciji beležili nove prejemnike okoljskih certifikatov.

Turizem Bled v roku enega meseca po ocenjevanju ponudnikom pošlje poročilo o ocenjevanju za posamezen izdelek oziroma storitev ter sklep o (ne)pridobitvi pravice do uporabe znamke Blejski lokalni izbor. Po koncu poletne sezone načrtujemo slavnostno podelitev certifikatov – plaket novim prejemnikom ter izvedbo študijske ture z ogledom dobrih praks ene od kolektivnih blagovnih znamk.

BLED certifikat za WEB 2020_03_31