Anketa o odnosu do volka, namenjena zaposlenim v turizmu

06.06.2023 | Novice

Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani izvajajo mednarodno javnomnenjsko raziskavo o odnosu do volka v sklopu projekta “Izvajanje usklajenih aktivnosti za izboljšanje sobivanja z volkovi na območju Alp” (kratko ime LIFE WOLFALPS EU).

Projekt vodi italijanski Narodni park Primorske Alpe, poleg Slovenije, pa sodelujejo tudi partnerji iz Italije, Avstrije in Francije. Cilj projekta je lajšanje sobivanja ljudi in volkov na evropski in pan-alpski ravni prek zmanjšanja napadov volka na domače živali, vzpostavitve intervencijskih ukrepov na gorskih pašnikih, razvoja in spodbujanja ekoturizma, in priprave strategij za upravljanje z vrsto ter vzpostavitve dobrih praks, ki bodo uskladile aktivnosti ljudi s prisotnostjo volka.

Omenjena javnomnenjska raziskava predstavlja pomemben del projekta (poleg Slovenije v njej sodelujejo tudi Francija, Italija in Avstrija), saj je za dolgoročno ohranitev volka v Alpah ključno uspešno sobivanje z ljudmi. Vse to, pa zahteva dobro poznavanje in razumevanje odnosa lokalnih prebivalcev ter drugih interesnih skupin do volka in različnih upravljavskih strategij. 


Zaposleni v turizmu so pomembna interesna skupina, zato ima njihov odnos do volka velik pomen za projekt. Sodelovanje pri izpolnjevanju vprašalnika je popolnoma anonimno, odgovori bodo za namene analize združeni z odgovori drugih.

Anketa je dostopna na tej povezavi.