Kaj sledi po zaključku javne razgrnitve SD4 OPN?

09.05.2023 | Novice

Javna razgrnitev SD4 OPN© Občina Bled

Spoštovani uporabniki prostora Občine Bled.

30.04.2023 se je zaključila javna razgrnitev Četrtih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Bled (s kratico: SD4 OPN Bled). Vsem, ki ste si dokument ogledali, ga preučili, nanj pripominjali in podajali predloge za izboljšave se iskreno zahvaljujemo. Občina Bled beleži veliko število pripomb na javno razgrnitev, kar kaže na zanimanje za skladen prostorski razvoj.

Kot pojasnjeno na javni obravnavi in kot izhaja iz povzetka za javnost, razganjenega gradiva (https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2022/12/36_pov_jav_web.pdf), je naslednja faza postopka, ki teče tako, kot nalaga področni predpis, STALIŠČA DO PRIPOMB. V stališčih se Občina opredeli do vseh pripomb in predlogov danih v roku, na javni razgrnitvi. Pomeni, da Občina ne odgovarja osebno vsakemu posamezniku, pač pa odgovor, kot govori zakon, pripravi v sklopu stališč do pripomb, jih anonimizira in dokument javno objavi.

Občina je zakonsko vezana le k obravnavi vseh pripomb, ne pa, sprejem oz. pozitivno stališče do vseh prispelih pripomb in predlogov javnosti.

Hvala ker soustvarjate odličnost Bleda.

Z lepimi pozdravi;

Služba za prostor Občine Bled